Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Zammı Sure

Zammı Sure

Zammı Sure, Namaz kılarken Fatihadan sonra okuduğumuz, kısa surelere zammı sure denilir. Zammı sure olarak genelde Kuran ı Kerim'in son kısmında bulunan, kısa sureler okunur. Yeterli ezberi olan herkes Kuran ı Kerim'in diğer surelerindeki ayetlerle de namaz kılabilir. Ama okuduğu ayet en az 3 ayet olmalı ve diğer rekâtlarında ise kaldığı yerden devam etmelidir. Namaz rekâtları arasında sıraya riayet etmek sünnettir. Aslında üç ayet denmesinden maksat kısa, kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğunda olan bir ayet bir rekâtlık namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsü 3 ayet değildir ama Namaz rekâtlarında okunmaktadır. Namaz kılarken okuduğumuz zammı sureler şunlardır.

Fatiha suresi:(Mekkede inmiştir. 7 Ayettir)

Okunuşu


Elhamdü lillahi Rabbil'alemin. Errahmanirrahıym. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyya kenestain. İhtinas sıratal müstagım. Sıratellezine en amte Aleyhim ğayril mağbudu Aleyhim Veleddalin (Amin)

Anlamı


Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim ve din gününün sahibi olan Allah'a Hamd olsun. Allah'ım biz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıkların kine değil.

Fil Suresi: (Mekke de inmiştir. 5 Ayettir)

Okunuşu


Elem tera keyfe feala rabbüke bieshabil fiil. Elem yec al keydehum fidatlil ve arsele aleyhim tayran ebabiil. Termihim bi hicaretim min siccil. Fece alehüm keasfim' me-kül.

Anlamı


Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların oyun ve planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine (Sürü sürü) ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilip sertleşmiş balçık taşları atıyorlardı. Sonunda onları yenmiş bir ekin yaprağı gibi kıldı.

Kureyş suresi: (Mekke de inmiştir. 4 Ayettir)

Okunuşu


Li ilafi kurayşin. İlafihim rih leteşşita i vessayf. Felya'budu Rabbe hazel beyt. Ellezi ed a'mehum min cuin ve a'menehüm min havf.

Anlamı


Kureyş'i bir araya getirip alıştırdığından dolayı; yaz -kış yolculuğunda onları ısındırıp, yakınlaştırdığı için, (Bundan böyle) o evin (Kabe nin) Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emniyete kavuşturdu.

Maun suresi:(Mekkede inmiştir 7 Ayettir)

Okunuşu: 

Era eytellezi yükezzibü biddin. Fe zalükellezi yedu'ul yetim. Vela yehuddu ala ta'amil miskin. Fe veylün lin müsallin. Ellezine hum yüraun ve yem ne'unel maun.

Anlamı


(Ey Muhammed) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü iten, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o Namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları Namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (Ödünç) dahi vermezler.

Kevser suresi:(Mekke de inmiştir. 3 Ayettir)

İnna a' teyna kel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şanieke hüvel ebter.

Anlamı


(Rasülüm) Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şindi sen rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan seni kötüleyendir.

Kafirun suresi:(Mekke de inmiştir. 6 Ayettir)

Okunuşu


Kulya ey eyyühel kafirun. La a'budu ma ta'budun ve la entüm abidune ma abud ve la ene abidüm ma a'bettüm. Vela entüm abidüne ma abüd. Leküm dini küm veliye din.

Anlamı


(Ey Muhammed) Deki: Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptıklarıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin tapdıklarınıza tapacak değilim, Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size benim dinim banadır.

Nasr suresi: (Medine inmiştir. 3 ayettir)

Okunuşu:
İzaca enesrullahi vel feth. Vera eytannase yed hulune fii di nillahi efvaca. Fesebbih bi hamdi rabbike vestağfiruh.

Anlamı


(Ey Muhammed) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlama dile, çünkü, o (Allah) tövbeleri daima kabul edendir.

Tebbet suresi: (Mekkede inmiştir. 5 Ayettir)

Okunuşu


Tebbet yeda ebile hebin ve tebbe. Ma eğna anhü malühu vema keseb. Seyes la naran za teleheb. Vemra etühü hammaletel hatab. Fi ci diha hablun min mesed.

Anlamı


Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda etmedi. Alevli ateşe yaslanacakdır. Karısı da boynun da bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

İhlas suresi:(Mekkede inmiştir. 4 Ayettir)

Okunuşu


Kulhü vallahü ehad. Allahussamed. Lem yelid velem yuled. Velem yekul lehü küfüven ehad.

Anlamı


(Ey Muhammed) Deki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.

Felak suresi: (Mekke de inmiştir. 5 Ayettir)

Okunuşu


Kul euzü birabbin felak. Min şerri ma halak. Vemin şerri ğasikın iza vegap ve mim şerrin neffasati fil ugad. Vemin şeri hasidin iza hased.

Anlamı


De ki: O sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı basıp ortalığa çöktüğü zaman, bir gecenin şerrinden. Düğümlere üfüren üfürükçünün şerrinden. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas suresi:(Medine de inmiştir. 6 Ayettir)

Okunuşu:
Kul euzü birabbin nas. Melikin nas. İlahinnas. Min şerril ves vasil hannas. Ellezi yu ves visu fi sudurinnas. Minel cinneti vennas.

Anlamı


Deki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların hükümdarına. İnsanların ilahına. O sinsice vesvese verenin şerrinden. Ki; insanların kalplerine vesvese verir. Gerek cinlerden gerekse insanlardan.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:32:28
Zammı Sure ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Zammı Sure Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Zammı Sure"
Çok faydalı bir şey tavsiye ederim
Ahmet . 30.06.2021 19:45:18
CEVAP YAZ
Secde Namazı
Secde Namazı
Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da Tilavet Secdesidir. Kur'an'ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir.Secde Namazının KılınışıTilavet sec...
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut Müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. "Nam...
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet Edi...
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekât Namaz Nasıl Kılınır? Namaz, İslam dini için elbette çok önemlidir ve olmazsa olmazlarındandır. Peygamberimizin İslam dininin direği olarak bahsettiği namazı kılmak, Müslümanım diyen herkesin yapması gereken bir ödevdir.Allah-ü Teâlâ Bir mübar...
Hacet Namazı
Hacet Namazı
Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah, a (C. C) yönelmesi ve Allah'a (C. C.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah'a (C. C.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçip gitmektedir. ...
Dilek Namazı
Dilek Namazı
Dilek namazının diğer adı da Hacet namazıdır. İnsan oğlu yaratılışı gereği hayatında başarılı olmak, mutlu bir yaşam sürmek, sıkıntı ve kederin olmadığı bir yaşam arzular. Fakat dünya hayatı sürekli imtihanlarla ve engellerle doludur. İşte bu sıkıntı...
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
Dört rekât namaz nasıl kılınır? Bilindiği gibi namazlar; farz, sünnet, nafile, vacip kısımlara ayrılarak iki, üç ve dörder rekât olarak kılınır. Zamanın değerli din alimlerinden biri olan, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı olan Ömer Nasuhi Bilmen H...
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek gecesi namazı, kılmak müstehaptır. Yani yapılması iyi olan, yapılmasa da günahı olmayan bir davranıştır. Gerdek gecesi yeni evlenen gelinle damadın ilk defa aynı evi paylaşıp baş başa kalacağı ilk gecedir. Gerdek gecesi namazının kılınma sebeb...
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?Müslüman olmakAkıl sahibi olmakErişkinlik belirtiler...
Seferi Namazı
Seferi Namazı
Seferi namazı, kişinin seferi vasfına sahip olduğu müddetçe kıldığı namazdır. Seferi, bir kişinin herhangi bir nedenle bulunduğu yerden kalkıp uzak bir mesafeye gitmek üzere yola çıkmasıyla başlayıp tekrar bulunduğu yere gelene kadar geçen zamanda ki...
Tövbe Namazı
Tövbe Namazı
Tövbe namazı, İnsanlar yaradılış itibari ile günah işlemeye çok müsait varlıklardır. Allah-u Teala insanları yer yüzündeki en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Öyle ki, yer yüzünde hiçbir varlığa vermediği pek çok sıfatı insanların üzerinde tecelli ...
Kamet
Kamet
Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazların fa...

 

Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Dilek Namazı
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
Gerdek Gecesi Namazı
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Seferi Namazı
Tövbe Namazı
Kamet
İşrak Namazı
Zammı Sure
Şifa Namazı
Şükür Namazı
Yolcu Namazı
Namazda Okunacak Dualar
Nafile Namazlar
Sabah Namazı Tesbihatı
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz
Evvabin Namazı
Sünnet Namazlar
Namaz Kılmamanın Cezası
Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır
Kuşluk Namazı Vakti
Namazdan Sonra Tesbihat
Namazın Mekruhları
Teheccüd Namazı
Popüler İçerik
İşrak Namazı
İşrak Namazı
İşrak namazının vakti, güneş ufuktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra yani 45 dakika geçtikten sonra başlar. Bilindiği gibi güneç doğduktan ve bir...
Şifa Namazı
Şifa Namazı
Şifa Namazı, Namaz yaşamda ebediyete kadar farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurur; "Namazda şifa vardır" sözü ile ...
Şükür Namazı
Şükür Namazı
Şükür namazı, Allah'ın (c.c.) bizler için sayılamayacak kadar nimetler vermesi karşısında Allah'a (c.c.) bu nimetler karşısında teşekkür babında veril...
Yolcu Namazı
Yolcu Namazı
Yolcu namazına Peygamber Efendimiz oldukça önem verirdi. Yolcu namazına aynı zamanda sefer namazı da denir. Yolcu namazı kılmada oldukça büyük hikme...
Namazda Okunacak Dualar
Namazda Okunacak Dualar
Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür...
Nafile Namazlar
Nafile Namazlar
Nafile namazlar, farz ve vacip namazların dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığına dair rivayetler olunan ve Peygamber Efendimizin kılınmas...
Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumu...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024