namazrekatlari.gen.tr
Namaz Rekatları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarŞafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.

Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Erişkinlik belirtilerine kavuşmuş olmak
 • Kadınlar için hayız ve nifas halinde bulunmaması. Hayız ve nifas halinde kadınlar namazdan mesul değiller ve kazasını da yapmazlar.
 • Şafi Mezhebine Göre Namazın Sahih Olması Şartları

  • Hadesten taharet: Abdest almak ve cünüpse gusül abdesti almak
  • Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerde, elbisede ve bedende necaset bulunmaması.
  • Setr-i avret: Kadınlarda yüz ve ellerin dışındaki her yerinin örtülü olması, erkeklerin ise göbekle dizleri arasındaki yerin kapalı olması
  • Vakit: Namaz vaktinin girmiş olması.
  • Kıble: Kişinin namaz kılarken kıbleye yönelmesi
  • Namazın nasıl kılınacağını bilmek
  • Namazı bozacak işlerden uzak durmak. Yani namaz esnasında konuşmamak ve bir şey yememek gibi.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Rükünleri (İçindeki Farzları)

  • Niyet etmek: Şafilere göre niyet kalp ile yapılır. Fakat dille söylenmesi sünnettir. 
  • Fatiha okumak: Fatiha suresini her rekatta kıyamda iken besmele ile okumak.
  • Kıyam: Ayakta durmak
  • Rüku: Kıyamdan sonra rükuya varmak.
  • İtidal: Rükûdan kalkmak
  • İki secde yapmak: İki secde esnasında ayak parmaklarının yere temas etmesi gerekmektedir. Yani ayak parmaklarının uçlarını veya dışlarını yere koymak yeterli değildir.
  • İki secde arasında oturmak
  • Son oturuş: Son oturuşta Ettehiyyatü duasını okumak.
  • Son oturuşta Ettehiyyatü duasından sonra salavatı şerife getirmek.
  • Sağ tarafa selam vermek.
  • Tertip düzeni ile namaz kılmak. Yani rükûda, itidalde, iki secdede ve aralarında “Suphanallah” denecek kadar beklemek. Bu konuda ecele etmemek

  Şafi mezhebine göre namazın iki tür sünnetleri vardır. Birincisi “ Eb’ad sünnetleri “ denir. İkincisine “ Hey’at sünnetleri” denir.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Eb’ad Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılır.

  • Birinci teşehhüdü okuduktan sonra Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat getirmek.
  • İkinci oturuşta Peygamber Efendimizin aline salavat getirmek
  • Sabah namazının ikinci rekâtında rükûdan kıyama kalktıktan sonra ayakta “Kunut “duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.), aline ve ashabına salavat getirmek.
  • Ramazan ayının 15. Gününden sonra vitir namazının son rekatında rükûdan kıyama kalkınca Kunut duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.) aline ve ashabına salavat getirmek.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Hey’at Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılmasına gerek yoktur. Fakat terk edildiğinde sünnet sevabından istifade edilemez.
  • Niyeti dil ile söyleme. Kalp ile niyet etmek farzdır.
  • Tekbir alınırken, Rükûa gidilirken ve rükûdan kalkarken ve ilk tehiyyattan sonra kıyama kalkarken parmaklar normal şekilde açık olacak şekilde başparmak kulağın yumuşağı hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
  • Kıyamda yani dik duruşta eller göğsün altında ve göbeğin üzerinde, biraz sol tarafa meyilli olarak bağlamak.
  • Namaz esnasında secde yerine bakmak.
  • Başlangıç tekbirinden sonra “Veccehtü” duasını okumak.
  • Kıraatin açıktan olduğu namaz rekâtlarında  Fatiha ve zammı sure okumadan önce gizlice “Euzu” çektikten sonra açıktan “besmele” çekilir.
  • Fatiha’dan sonra amin denir.
  • Fatiha suresinden sonra bir zammı sure veya en az üç ayet okumak ve birinci rekatta okunan zammı surenin ikinci rekâtta okunandan uzun olması.
  • Rükuya varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi”  demek.
  • İtidale kalkarken "Semialla hülimen hamideh”  ve tam doğrulunca “Rabbena lekel hamdü mil’es semavati ve mil’el ardi ve mile maş ite min şey’in ba’du” denir.
  • Secdeye varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” demek.
  • İki secde arasında “ Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” duasını okumak.
  • İki secde yapılınca ayağa kalkmadan hafif oturduktan sonra ayağa kalkılır. Buna istirahat oturuşu denilmektedir.
  • Rükûya varılınca ellerin içi ile diz kapaklarını kavranır.
  • Rükûda yere tam paralel olmak.
  • Her oturuşta sağ ayağı dikip sol ayağı yatırmak.
  • Kıyamda durulurken ve rüku esnasında iki ayak arasını bir karış miktarı açmak.
   Şafi Mezhebine Göre Namaz

  • Secde yaparken elleri okuz hizasında yere koymak ve parmakları kapatmak.
  • İki oturuşta elleri dizlerin üzerine koymak
  • Çıplak ayakla namaz kılmak.

  Şafi Mezhebine Göre Farz Namaz Nasıl Kılınır?

  • Niyet edilerek namaza başlandıktan sonra ayaktayken başparmak kulak yumuşaklığı hizasına gelecek şekilde ellerin içi kıbleye getirilir ve Allah-ü Ekber denerek eller göğüsün altına ve göbeğin üzerine getirilerek hafif sol tarafta bağlanır.
  • İlk olarak Veccehtü duası okunur Ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur. (İlk rekattaki zammı sure ikinci rekattakinden hem uzun olmalı hem de sıra bakımından daha önce gelmesi gerekmektedir)
  • Sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve sadece Ettehiyyatü duası okunarak ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken yine eller kaldırılır.
  • Besmele çekilip Fatiha suresi  okunduktan sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü duası okunduktan sonra salatü selam getirilir. “Allahümme salli ala Muhammed” kısmına kadar okumak farz gerisini okumak sünnettir.
  • İlk önce sağa ve sonra sola doğru selam verilerek namazdan çıkılır.
  • Sadece sabah namazı için geçerli olmak üzere son sünnetinde ikinci rükudan kıyama doğrulduğunda Kunut duası okunur.      

  Yayınlanma Tarihi : 17.12.2014 23:39:11

  Şafi Mezhebine Göre Namaz Yorumları
  İsminiz 
  Yorumunuz 
  Güvenlik 
   Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
     

  Yorum Yapılmış "Şafi Mezhebine Göre Namaz"

  Fat

  Wele ben tisteki anlamisnebum

  018-2.-15

  Kullanıcı oyu: 4,5

  nisanur

  çok güzel bir anlatım

  2017-10-24

  Kullanıcı oyu: 4,5

  murat

  ben namazda fazla sure bilmedigi. icin fatiha ettegiyatu okuyorum kabul olur mu

  017-8.-09

  Kullanıcı oyu: 4,5

  harun

  namazın hareketleri kolay ama veccegtü ve zammı sureleri beni çok zorladı bu arada elif bende kavrıyrum namazı tek sen değil...

  017-6.-07

  Kullanıcı oyu: 4,5

  MAHİR

  DAHA 7 YAŞINDAYIM NAMAZI SAYENİZDE ÖĞRENDİM. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN TEŞEKKÜRLER

  017-6.-07

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ELİF

  MERHABA BU SİTEYİ ÇOK SEVDİM NAMAZI YAVAŞ YAVAŞ KAVRAYABİLİYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM...

  017-6.-05

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Esma

  19 yaşındayım namaz hiç kılmadım abdest almayı bilmiyorum normal konuşmam peltek olduğundan duaları tam net okuyamıyorum bunun için ne olursa olun namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum

  017-5.-28

  Kullanıcı oyu: 4,5

esmanur

ben şafiiyim ben köpek besliyorum evcil peki haramı
cevabı
çok
zor
yani
ben bir
haramıyım

016-9.-17

Kullanıcı oyu: 4,5

emre

selamun aleykum bu bılgılerı barındıran bır kıtabı nerden bulabılırız

016-3.-20

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Namazın Sünnetleri

Namazın sünnetleri, namazın vaciplerini tamamlayarak onlardaki noksanları tamamlar ve aynı zamanda daha fazla sevap kazanılmasını sağlar. Sünnetlere riayet etmek Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgimizin alametidir. Bu...

Namazda Huşu

Namazda huşu, Allah' (c.c.) gösterilen saygının, edebin göstergesidir. Buna namazın adaba uygun olarak kılınması denmektedir. Huşu içinde adaba uyarak kılınan namaz adaba uyulmadan kılınan namazlardan kat kat daha sevaptır.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, namazın kılınışına geçmeden önce, Kadir gecesinin feyzi hakkında bilgi verelim. Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’de övülen en değerli gecedir. Kadir gecesinin üstünlüğü ve içinde Kadir gecesinin bu...

Namazın Vacipleri

Namazların vacipleri, yerine getirilmesi ile farzların noksanları tamamlanış olur. Namazların farzları ve sünnetleri olduğu gibi vacipleri de vardır ve bu vaciplere riayet etmek gerekir. Vacipler yerine getirilmediği tak...

Namazın Farzları

Namazın farzları, on ikidir tanedir. Bunların tanesi namaz başlamadan önce yapılması gerekenler, diğer altısı tanesi de namazın içindeyken uyulması gereken şartlardır. Aşağıdaki belirttiğimiz farzların dışında tadil-i erkana riaye...

Namaz Ayetleri

Namaz Ayetleri, Namazın Müslümanların için farz olduğunu ve önemini anlatan, kitabımız kur'anı kerimde yer alan Allah tealanın sözleridir. Öyle ki İslamın şartında kelime şehadetten sonra gelen ve peygamberimiz (S.AV) hadisinde de...

Cuma Namazı Rekatları

Cuma namazı rekatları, Şimdi Cuma namazının rekatlarının nasıl kılındığını anlatacağız. Cuma namazının vacip olanı iki rekatlık farzdır. Altı rekat sünnetle birlikte 10 rekat kılınır.6 rekat da zühr-i ahir namazı kılınır. 10 rekat...

Namazın Önemi

Namazın önemi, namazın önemini anlatan Resül-i Ekrem bir hadisinde: " Namaz dinin direğidir " buyurur. Bir bina düşünün. Binanın kolonları olmazsa bina ayakta kalabilir mi? Namazsız bir İslami hayat da düşünülemez.  Taberani'den n...

Akşam Namazı Rekatları

Akşam Namazı Rekatları; Akşam namazı3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekat olan bir vakit namazıdır.Akşam Namazının 3 Rekat Farzının Kılınışı1. RekatAkşam Namazını kılmaya ilk önce niyet ederek başlanır. ''Niyet...

Cuma Namazı Kaç Rekattır

Cuma namazı kaç rekattır, Cuma namazı bütün İslam coğrafyasındaki ülkelerde her hafta Cuma günü öğle vaktinde kılınan namazdır. Cuma günü bir haftanın en mübarek günüdür. Ayrıca İslamın ilk günlerinden itibaren ve günümüzde de bir...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Namaz Rekatları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018