Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Şafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.

Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Erişkinlik belirtilerine kavuşmuş olmak
 • Kadınlar için hayız ve nifas halinde bulunmaması. Hayız ve nifas halinde kadınlar namazdan mesul değiller ve kazasını da yapmazlar.

Şafi Mezhebine Göre Namazın Sahih Olması Şartları

 • Hadesten taharet: Abdest almak ve cünüpse gusül abdesti almak
 • Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerde, elbisede ve bedende necaset bulunmaması.
 • Setr-i avret: Kadınlarda yüz ve ellerin dışındaki her yerinin örtülü olması, erkeklerin ise göbekle dizleri arasındaki yerin kapalı olması
 • Vakit: Namaz vaktinin girmiş olması.
 • Kıble: Kişinin namaz kılarken kıbleye yönelmesi
 • Namazın nasıl kılınacağını bilmek
 • Namazı bozacak işlerden uzak durmak. Yani namaz esnasında konuşmamak ve bir şey yememek gibi.

Şafi Mezhebine Göre Namazın Rükünleri (İçindeki Farzları)

 • Niyet etmek: Şafilere göre niyet kalp ile yapılır. Fakat dille söylenmesi sünnettir.
 • Fatiha okumak: Fatiha suresini her rekâtta kıyamda iken besmele ile okumak.
 • Kıyam: Ayakta durmak
 • Rüku: Kıyamdan sonra rükûa varmak.
 • İtidal: Rükûdan kalkmak
 • İki secde yapmak: İki secde esnasında ayak parmaklarının yere temas etmesi gerekmektedir. Yani ayak parmaklarının uçlarını veya dışlarını yere koymak yeterli değildir.
 • İki secde arasında oturmak
 • Son oturuş: Son oturuşta Ettehiyyatü duasını okumak.
 • Son oturuşta Ettehiyyatü duasından sonra salavatı şerife getirmek.
 • Sağ tarafa selam vermek.
 • Tertip düzeni ile namaz kılmak. Yani rükûda, itidalde, iki secdede ve aralarında “Suphanallah” denecek kadar beklemek. Bu konuda ecele etmemek
Şafi mezhebine göre namazın iki tür sünnetleri vardır. Birincisi“Eb'ad sünnetleri“denir. İkincisine “Hey'at sünnetleri” denir.

Şafi Mezhebine Göre Namazın Eb'ad Sünnetleri

Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılır.
 • Birinci teşehhüdü okuduktan sonra Peygamber Efendimize (S. A. V.) salavat getirmek.
 • İkinci oturuşta Peygamber Efendimizin aline salavat getirmek
 • Sabah namazının ikinci rekâtında rükûdan kıyama kalktıktan sonra ayakta“Kunut “duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (S. A. V.), aline ve ashabına salavat getirmek.
 • Ramazan ayının 15. Gününden sonra vitir namazının son rekatında rükûdan kıyama kalkınca Kunut duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (S. A. V.) aline ve ashabına salavat getirmek.
Şafi Mezhebine Göre Namazın Hey'at Sünnetleri

Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılmasına gerek yoktur. Fakat terk edildiğinde sünnet sevabından istifade edilemez.
 • Niyeti dil ile söyleme. Kalp ile niyet etmek farzdır.
 • Tekbir alınırken, Rükûa gidilirken ve rükûdan kalkarken ve ilk tehiyyattan sonra kıyama kalkarken parmaklar normal şekilde açık olacak şekilde başparmak kulağın yumuşağı hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
 • Kıyamda yani dik duruşta eller göğsün altında ve göbeğin üzerinde, biraz sol tarafa meyilli olarak bağlamak.
 • Namaz esnasında secde yerine bakmak.
 • Başlangıç tekbirinden sonra “Veccehtü” duasını okumak.
 • Kıraatin açıktan olduğu namaz rekâtlarında Fatiha ve zammı sure okumadan önce gizlice“Euzu” çektikten sonra açıktan“besmele” çekilir.
 • Fatiha'dan sonra âmin denir.
 • Fatiha suresinden sonra bir zammı sure veya en az üç ayet okumak ve birinci rekâtta okunan zammı surenin ikinci rekâtta okunandan uzun olması.
 • Rükuya varılınca en az üç defa“Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” demek.
 • İtidale kalkarken "Semialla hülimen hamideh” ve tam doğrulunca“Rabbena lekel hamdü mil'es semavati ve mil'el ardi ve mile maş ite min şey'in ba'du” denir.
 • Secdeye varılınca en az üç defa“Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” demek.
 • İki secde arasında “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve'fu anni” duasını okumak.
 • İki secde yapılınca ayağa kalkmadan hafif oturduktan sonra ayağa kalkılır. Buna istirahat oturuşu denilmektedir.
 • Rükûya varılınca ellerin içi ile diz kapaklarını kavranır.
 • Rükûda yere tam paralel olmak.
 • Her oturuşta sağ ayağı dikip sol ayağı yatırmak.
 • Kıyamda durulurken ve rüku esnasında iki ayak arasını bir karış miktarı açmak.
 • Secde yaparken elleri okuz hizasında yere koymak ve parmakları kapatmak.
 • İki oturuşta elleri dizlerin üzerine koymak
 • Çıplak ayakla namaz kılmak.
  Şafi Mezhebine Göre Farz Namaz Nasıl Kılınır?
  • Niyet edilerek namaza başlandıktan sonra ayaktayken başparmak kulak yumuşaklığı hizasına gelecek şekilde ellerin içi kıbleye getirilir ve Allah-ü Ekber denerek eller göğüsün altına ve göbeğin üzerine getirilerek hafif sol tarafta bağlanır.
  • İlk olarak Veccehtü duası okunur Ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur. (İlk rekattaki zammı sure ikinci rekattakinden hem uzun olmalı hem de sıra bakımından daha önce gelmesi gerekmektedir)
  • Sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükûa varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince“Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada“Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve'fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükûa varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince“Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada“Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve'fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve sadece Ettehiyyatü duası okunarak ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken yine eller kaldırılır.
  • Besmele çekilip Fatiha suresi okunduktan sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükûa varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince“Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada“Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve'fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükûa varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince“Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada“Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve'fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü duası okunduktan sonra salatü selam getirilir.“Allahümme salli ala Muhammed” kısmına kadar okumak farz gerisini okumak sünnettir.
  • İlk önce sağa ve sonra sola doğru selam verilerek namazdan çıkılır.
  • Sadece sabah namazı için geçerli olmak üzere son sünnetinde ikinci rükudan kıyama doğrulduğunda Kunut duası okunur.
  Son Güncelleme : 10.07.2023 20:01:31
  Şafi Mezhebine Göre Namaz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
  Facebook Twitter Pinterest whatsapp
  Şafi Mezhebine Göre Namaz Yorumları
  şifre

  9 Yorum Yapılmış "Şafi Mezhebine Göre Namaz"
  ben namazda fazla sure bilmedigi. icin fatiha ettegiyatu okuyorum kabul olur mu
  .
  2 YANITI GÖRÜNTÜLE
  19 yaşındayım namaz hiç kılmadım abdest almayı bilmiyorum normal konuşmam peltek olduğundan duaları tam net okuyamıyorum bunun için ne olursa olun namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum
  .
  1 YANITI GÖRÜNTÜLE
  ben şafiiyim ben köpek besliyorum evcil peki haramı cevabı çok zor yani ben bir haramıyım
  .
  1 YANITI GÖRÜNTÜLE
  namazın hareketleri kolay ama veccegtü ve zammı sureleri beni çok zorladı bu arada elif bende kavrıyrum namazı tek sen değil...
  .
  CEVAP YAZ
  MERHABA BU SİTEYİ ÇOK SEVDİM NAMAZI YAVAŞ YAVAŞ KAVRAYABİLİYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM...
  .
  CEVAP YAZ
  DAHA 7 YAŞINDAYIM NAMAZI SAYENİZDE ÖĞRENDİM. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN TEŞEKKÜRLER
  .
  CEVAP YAZ
  selamun aleykum bu bılgılerı barındıran bır kıtabı nerden bulabılırız
  .
  CEVAP YAZ
  Wele ben tisteki anlamisnebum
  .
  CEVAP YAZ
  çok güzel bir anlatım
  .
  CEVAP YAZ
  Secde Namazı
  Secde Namazı
  Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da "Tilavet Secdesi" dir. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir.Secde Namazının KılınışıTilavet ...
  Kaza Namazı Hesaplama
  Kaza Namazı Hesaplama
  Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut Müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur."Nama...
  Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
  Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
  Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet Edi...
  2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır? Namaz, İslam dini için elbette çok önemlidir ve olmazsa olmazlarındandır. Peygamberimizin İslam dininin direği olarak bahsettiği namazı kılmak, Müslümanım diyen herkesin yapması gereken bir ödevdir.Allah-ü Teâlâ Bir mübar...
  Hacet Namazı
  Hacet Namazı
  Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah, a (C. C) yönelmesi ve Allah'a (C. C.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah'a (C. C.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçip gitmektedir. ...
  Dilek Namazı
  Dilek Namazı
  Dilek namazının diğer adı da Hacet namazıdır. İnsan oğlu yaratılışı gereği hayatında başarılı olmak, mutlu bir yaşam sürmek, sıkıntı ve kederin olmadığı bir yaşam arzular. Fakat dünya hayatı sürekli imtihanlarla ve engellerle doludur. İşte bu sıkıntı...
  4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  Dört rekât namaz nasıl kılınır? Bilindiği gibi namazlar; farz, sünnet, nafile, vacip kısımlara ayrılarak iki, üç ve dörder rekât olarak kılınır. Zamanın değerli din alimlerinden biri olan, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı olan Ömer Nasuhi Bilmen H...
  Gerdek Gecesi Namazı
  Gerdek Gecesi Namazı
  Gerdek gecesi namazı, kılmak müstehaptır. Yani yapılması iyi olan, yapılmasa da günahı olmayan bir davranıştır. Gerdek gecesi yeni evlenen gelinle damadın ilk defa aynı evi paylaşıp baş başa kalacağı ilk gecedir. Gerdek gecesi namazının kılınma sebeb...
  Seferi Namazı
  Seferi Namazı
  Seferi namazı, kişinin seferi vasfına sahip olduğu müddetçe kıldığı namazdır. Seferi, bir kişinin herhangi bir nedenle bulunduğu yerden kalkıp uzak bir mesafeye gitmek üzere yola çıkmasıyla başlayıp tekrar bulunduğu yere gelene kadar geçen zamanda ki...
  Tövbe Namazı
  Tövbe Namazı
  Tövbe namazı, İnsanlar yaradılış itibari ile günah işlemeye çok müsait varlıklardır. Allah u Teala insanları yer yüzündeki en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Öyle ki, yer yüzünde hiçbir varlığa vermediği pek çok sıfatı insanların üzerinde tecelli ...
  Kamet
  Kamet
  Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazların fa...
  İşrak Namazı
  İşrak Namazı
  İşrak namazının vakti, güneş ufuktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra yani 45 dakika geçtikten sonra başlar. Bilindiği gibi güneç doğduktan ve bir mızrak boyu yükselene kadar geçen zamana kerahet vakti denir. Tam kerahet vakit geçtikten sonraki zam...

   

  Secde Namazı
  Kaza Namazı Hesaplama
  Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
  2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  Hacet Namazı
  Dilek Namazı
  4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  Gerdek Gecesi Namazı
  Şafi Mezhebine Göre Namaz
  Seferi Namazı
  Tövbe Namazı
  Kamet
  İşrak Namazı
  Zammı Sure
  Şifa Namazı
  Şükür Namazı
  Yolcu Namazı
  Namazda Okunacak Dualar
  Nafile Namazlar
  Sabah Namazı Tesbihatı
  Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
  Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz
  Evvabin Namazı
  Sünnet Namazlar
  Namaz Kılmamanın Cezası
  Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır
  Kuşluk Namazı Vakti
  Namazdan Sonra Tesbihat
  Namazın Mekruhları
  Teheccüd Namazı
  Popüler İçerik
  Zammı Sure
  Zammı Sure
  Zammı Sure, Namaz kılarken Fatihadan sonra okuduğumuz, kısa surelere zammı sure denilir. Zammı sure olarak genelde Kuran ı Kerim'in son kısmında bulun...
  Şifa Namazı
  Şifa Namazı
  Şifa Namazı, Namaz yaşamda ebediyete kadar farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurur; "Namazda şifa vardır" sözü ile ...
  Şükür Namazı
  Şükür Namazı
  Şükür namazı, Allah'ın (c.c.) bizler için sayılamayacak kadar nimetler vermesi karşısında Allah'a (c.c.) bu nimetler karşısında teşekkür babında veril...
  Yolcu Namazı
  Yolcu Namazı
  Yolcu namazına Peygamber Efendimiz oldukça önem verirdi. Yolcu namazına aynı zamanda sefer namazı da denir. Yolcu namazı kılmada oldukça büyük hikme...
  Namazda Okunacak Dualar
  Namazda Okunacak Dualar
  Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür...
  Nafile Namazlar
  Nafile Namazlar
  Nafile namazlar, farz ve vacip namazların dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığına dair rivayetler olunan ve Peygamber Efendimizin kılınmas...
  Sabah Namazı Tesbihatı
  Sabah Namazı Tesbihatı
  Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumu...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Secde Namazı
  Kaza Namazı Hesaplama
  Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
  2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
  Hacet Namazı
  Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
  Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
  Nasr Suresi Hakkında
  Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
  Hakkımızda
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
  Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
  Nasr Suresi Hakkında
  Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
  Yardım Sayfaları
  Hakkımızda
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ekim - 2023