Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?
12 Temmuz 2024

Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Tesbihatın Önemi ve Fazileti

Namazlardan sonra tesbihat yapmak, sünnet-i seniyyedir. Namazı cemaatle veya tek başımıza kılsak da ardından tesbihat yapmanın büyük fazileti vardır. Tesbihat, Allah'ı (C.C.) zikretmek, şükretmek ve O'nu noksan sıfatlardan tenzih etmek anlamına gelmektedir. Özellikle tesbihatın içinde bulunan ve otuz üçer defa zikrettiğimiz “Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-ü Ekber ve La ilahe illallah” tesbihatın çekirdeği hükmündedir. Bu kelimelerin namazın içinde de yer alması, onların önemini daha da artırmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Bizim namazımız tesbih, tekbir ve Kur'an tilavetinden ibarettir, onda dünya kelamı konuşulmaz.”

Tesbihatın Çeşitleri

Tesbihatın birçok çeşidi vardır. Şimdi namazlardan sonra yapılan kısa tesbihatın üzerine işlenmiş dualarla süslenmiş ve oldukça faziletli ve sevabı bol olan bir tesbihatın yapılışını anlatacağım.

Tesbihat Nasıl Yapılır?

Namazın farzı kılındıktan sonra eller yukarı açılır ve şu dua okunur:
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afati ve tagdilena biha cemiil hacat ve tüdahhiruna biha min cemiisseyyiat ve terfeuna biha indeke eglel derecat ve tübelliguna biha egsalayati min cemiil hayrat fil hayat ve ba'del memat. Amin ya mücibeddağvat. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme inni nugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehsatin ve derfetin yedrifu biha ehlü's-semavati ve ehlü'l-erzine şehadaten teşhedü en.

Dedikten sonra 10 defa şu tevhid cümlesi okunur:
 • La ilahe illallah vahdehü la şerike leh, lehü'l-mülk ve lehü'l-hamd, yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut, bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey'in kadir.

Onuncunun arkasından "ve ileyhil masiyr" eklenir.

Sonra eller kaldırılıp, avuç içleri aşağı çevrilerek 3, 5 veya 7 defa "Allahümme ecirna minennar" tekrar edilir ve ardından şu dua okunur:
 • Allahümme ecirna min külli nar.
 • Allahümme ecirna min fitnetiddiniyeti ve dünyaviyeh.
 • Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman.
 • Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali ve süfyan.
 • Allahümme ecirna min ez-zalaleti vel bidiyyeti vel beliyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerrin nefsil emmareh.
 • Allahümme ecirna min şürürinnüfusil emmaratil ayniyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerrinnisa.
 • Allahümme ecirna min belain nisa.
 • Allahümme ecirna min fitnetin nisa.
 • Allahümme ecirna min azabil kabr.
 • Allahümme ecirna min azabi yevmil kıyameh.
 • Allahümme ecirna min azabi cehennem.
 • Allahümme ecirna min azabi gabrik.
 • Allahümme ecirna min nari gabrik.
 • Allahümme ecirna min azabi gari venniran.
 • Allahümme ecirna min erriyaivessümati velucubi vel fahri.
 • Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn.
 • Allahümme ecirna min şerril münafigiyn.
 • Allahümme ecirna min fitnetil fasiğiyn.
 • Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebeterrisailin nurissadiğiyn fi hidmetil kurane vel imani ve ahbabenel mümininel mühlisiyn ve agribaena ve ecdadena minennar.

Burada ellerin avuç içleri yukarı çevrilir ve şu dualar okunur:
 • Biafvike ya mücirübifazlike ya gaffarü.
 • Allahümmedhilnal cennete maal ebrar.
 • Allahümmedhilnal cennete maal ebrar.
 • Allahümmedhilna ve edhil üstadena Saidinnursi radiyallahü anh ve valideyna ve talebeteresailinnurissadiğiyn ve ihvanena ve ehevatina ve agribaena ve ecdadena ve ehbabenel mümininel mühlisiyn fi hizmetil imani vel kurani elcennete maal ebrari bişefaatihi nebiyyikel muhtari ve alihil eshari ve ashabihil ahyari ve sellim madamelleylü vennaharü. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.

"Ayetü'l-Kürsi" okunduktan sonra 33'er defa "Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-ü Ekber" denir. Ardından namaz duası yapılır. Sonrasında bir defa "fa'lemennehü" denir ve 33 defa "La ilahe illallah" denir. En sonuncudan sonra "Muhammedün resulüllahi sallallahü Teala aleyhi ve sellem" denir.

Son Tesbihat ve Dualar

Bismillah çekilerek şu dua okunur:
 • İnnallahe ve melaiketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima lebbeyk.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. (İki defa söylenir, üçüncüde "kesiran kesira" eklenir.)
 • Salli ve sellim ya rabbi ala habibikle Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel mürseline ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmaine. Amin ve'l-hamdülillahi rabbil alemin.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya Emine vahyillah.
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi biadedin evragil eşcari ve emvacil bihari ve kaderatil emdari. Veğfirlena ve rahamna ve lütufbina ve biüstadina Saidinnursi radiyallahü anhü ve valideyna ve bitalebeti Resailinnurissadiğiyn. Ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah sallallahü Teala aleyhi ve sellem.

Sonra Allah'ın (C.C.) ism-i şerifleri zikredilerek cehennem azabından korunma dilenir, af ve mağfiret istenir:
 • Subhaneke ya Allahü tealeyte ya Rahmanü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Rahimü tealeyte ya Kerimü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Hamidü tealeyte ya Hakimü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Mecidü tealeyte ya Melikü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Kuddüsü tealeyte ya Selamü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Müminü tealeyte ya Müheyminü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Azizü tealeyte ya Cebbarü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Mütekebbirü tealeyte ya Haligü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Evvelü tealeyte ya Ahirü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Zahirü tealeyte ya Batınü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Bariü tealeyte ya Müsavvirü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Tevvabı tealeyte ya Vehhabü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Baisü tealeyte ya Varisü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Gadimü tealeyte ya Mügimnü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Verdü tealeyte ya Vitrü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Nurü tealeyte ya Settarü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Celilü tealeyte ya Cemilü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Gahirü tealeyte ya Rahmanü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Melikü tealeyte ya Müktedirü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Alimü tealeyte ya Allemü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Azimü tealeyte ya Gafür ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Halimü tealeyte ya Vedüdü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Şehidü tealeyte ya Şahidnü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Kebirü tealeyte ya Mütealü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Nurü tealeyte ya Latifnü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Semiü tealeyte ya Kefilü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Karibü tealeyte ya Basirü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Hakkü tealeyte ya Mubinü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Raufü tealeyte ya Rahimü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Zahirü tealeyte ya Müdehhirü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Mucemmilü tealeyte ya Müfazzilü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Müzhirü tealeyte ya Münimü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Deyyanü tealeyte ya Sultanü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Hannaü tealeyte ya Mennanü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Ehadü tealeyte ya Samedü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Hayyü tealeyte ya Kayyumü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Adlü tealeyte ya Hakemnü ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.
 • Subhaneke ya Ferdü tealeyte ya Kuddüs ecirna minennari bi afvike ya Rahmanü.

Subhaneke ahiyyen şerahiyyentealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena Saidinnursi radiyallahü anhü ve valideyna

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dilek Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Dilek Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Kamet Nedir ve Nasıl Getirilir?

Kamet Nedir ve Nasıl Getirilir?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz?

Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz?

Güncel

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Güncel

Namazın Önemi

Namazın Önemi

Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?

Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?

Namazın Farzları Nelerdir?

Namazın Farzları Nelerdir?

Şafi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Şafi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namaz Başörtüsü

Namaz Başörtüsü

Teravih Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Teravih Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Vakti

Akşam Namazı Vakti

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Yolcu Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Yolcu Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namazdan Sonra Tesbihat Nasıl Yapılır?

Namazdan Sonra Tesbihat Nasıl Yapılır?

Duha Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Duha Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namaz Rekatları Nasıl Kılınır?

Namaz Rekatları Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Namazı Bozan Durumlar Nelerdir?

Namazı Bozan Durumlar Nelerdir?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Namazda Okunacak Dualar

Namazda Okunacak Dualar