Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı
24 Haziran 2024

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları

İslam'ın beş şartından biri olan namaz, her Müslüman'a farz kılınmıştır ve Peygamber Efendimize namazın nasıl kılınması gerektiği hakkında vahiy gönderilmiştir. Namaz duaları, namazın içerisinde okunması gereken dualardır. Namaza başlarken niyet edilir ve ardından Subhaneke duası, Fatiha ve zammı sure okunur. Namazın son rekâtında ise Ettehiyyatü duası okunur ve selam verilir.

Subhaneke Duası

Okunuşu:
Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ ceddük (Ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayruk

* ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

Anlamı:
Allah'ım, seni tesbih ve sana hamd ederim. Senin ismin mübarek, şan ve azametin yüksektir. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyatü Duası

Okunuşu:
Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.

Anlamı:
Bütün dil, beden ve mal ile yapılan ibadetler yalnızca Allah'a mahsustur. Ey şanı yüce Peygamber! Allah'ın bereketi ve rahmeti senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın iyi kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (SAV) Allah'ın kulu ve resulüdür.

Allâhumme Salli

Okunuşu:
Allâhumme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı:
Allah'ım! Hz. İbrahim ve âline rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed'e ve Hz. Muhammed'in âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmüşsün.

Allâhumme Barik

Okunuşu:
Allâhumme barik alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı:
Allah'ım! Hz. İbrahim ve âline rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed'e ve Hz. Muhammed'in âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmüşsün yücesin.

Rabbenâ Âtina

Okunuşu:
Rabbenâ âtina fid-dunyâ haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kinâ azâbennâr.

Anlamı:
Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Rabbenâğfirli

Okunuşu:
Rabbenâğfirli ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minîne yevme yekûmu'l-hisâb.

Anlamı:
Ey Rabbimiz! Hesap günü geldiğinde beni, anamı, babamı ve tüm Müslümanları bağışla.

Kunut Duaları

Okunuşu:
Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netûbu ileyk ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşküruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Anlamı:
Allah'ım! Biz senden yardım dileriz, mağfiret dileriz, günahlarımızın bağışlanmasını ister ve hidayet dileriz. Sana inanır, sana tövbe eder ve sana dayanırız. Her hayrı senden bilir, sana şükrederiz. Küfre etmeyiz ve sana isyan edeni terk ederiz.

Okunuşu:
Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık.

Anlamı:
Allah'ım! Ancak sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar, secde eder ve sana koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Muhakkak azabın kâfirlere ulaşacaktır.

Namaz duaları, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve ibadetlerini ifade eden önemli metinlerdir. Namazın her rekâtında ve sonunda okunan bu dualar, manevi huzur ve Allah'a yakınlık sağlar. Ayrıca, bu duaların anlamlarını bilmek, ibadetin daha bilinçli ve derin bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

Kaza Namazı Hesaplama

Kaza Namazı Hesaplama

Namazın Önemi

Namazın Önemi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Öğle Namazının Kılınışı

Öğle Namazının Kılınışı

Gece Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Gece Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır Tüm Rekatları

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır Tüm Rekatları

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Seferi Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Seferi Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Güncel

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Güncel

Tevbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tevbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Güncel

Sünnet Namazlar Nasıl Kılınır?

Sünnet Namazlar Nasıl Kılınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

İkindi Namazı Nasıl Kılınır? Sünnetleri ve Farzları

İkindi Namazı Nasıl Kılınır? Sünnetleri ve Farzları

Akşam Namazı Kaç Rekat

Akşam Namazı Kaç Rekat

Namazın Vacipleri Nelerdir?

Namazın Vacipleri Nelerdir?

Bayram Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Bayram Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namazın Mekruhları Nelerdir?

Namazın Mekruhları Nelerdir?

4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır?

4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz Elbisesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Namaz Elbisesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Cuma Namazının Fazileti

Cuma Namazının Fazileti

Namaz Niçin Kılınır?

Namaz Niçin Kılınır?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Namaz ile İlgili Hadisler

Namaz ile İlgili Hadisler

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namazdan Sonra Tesbihat Nasıl Yapılır?

Namazdan Sonra Tesbihat Nasıl Yapılır?