Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?
19 Temmuz 2024

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumuna göre sevabı oldukça fazla olan dualarla bezenmiş değişik tesbihatlar oluşturulmuştur. Aşağıda yazmış olduğumuz tesbihat, içerdiği duaların ehemmiyeti bakımından her sabah namazında okunması oldukça faziletli bulunmuş ve birçok İslam büyüğü tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilmiştir.

Sabah Namazı Tesbihatının Başlangıcı

Önce sabah namazının farzını kılarız ve sonra sabah namazı tesbihatına şu şekilde başlarız:

 • "Allahümme entesselamü ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram" denir ve eller yukarıya doğru açılarak şu dua okunur
 • "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in salaten tüncina biha min cemiil ahvali vel afati ve tegdılena biha cemial hacati ve tüdahhirüna biha min cemiisseyyiati ve terfeuna biha indeke agled derecati ve tübellügüna biha agsel ayati min cemiil hayrati fil hayati ve ba'del memati amine ya mucibed da'vati velhamdülillahi rabbil alemin."

Devam Eden Dualar

 • "Allahümme inna nükaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehdatin ve tarfetin yedrifü biha ehlüssemavati ve ehlülerdine şehadeten eşhedü en" dedikten sonra 10 defa "La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumitü ve hüve hayyun la yemuti biyedeyhil hayrü ve hüve ala külli şeyin kadir." denir ve sonuncusunun arkasına "ve ileyhil masir" denir.

Korunma Duaları

Sonra avuç içleri aşağıya çevrilerek üç, beş veya yedi defa: "Allahümme ecirna minennar" denir ve dua etmeye devam edilir:

 • "Allahümme ecirna min külli nar."
 • "Allahümme ecirna min fitnediddiniyeti veddünyeviyyeh."
 • "Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman."
 • "Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vesüfyan."
 • "Allahümme ecirna min essalati vel bidiyyeti vel beliyyeh."
 • "Allahümme ecirna min şerril nefsil emmarah."
 • "Allahümme ecirna min şürurinnüfüsil emmaratil fri avniyyeti."
 • "Allahümme ecirna min şerrin nisai."
 • "Allahümme ecirna min belain nisai."
 • "Allahümme ecirna min fitnetin nisai."
 • "Allahümme ecirna min azabil gabri."
 • "Allahümme ecirna min azabiyevmil kıyameh."
 • "Allahümme ecirna min azabi cehennem."
 • "Allahümme ecirna min azabi kabrike."
 • "Allahümme ecirna min nari kabrike."
 • "Allahümme ecirna min azabil kabri vel niran."
 • "Allahümme ecirna min erriyai vessümati velucubi velfahri."
 • "Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn."
 • "Allahümme ecirna min şerril münafikiyn."
 • "Allahümme ecirna min fitnetil münafikiyn."
 • "Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebeti resailin nuris sadikiyne fi hizmetil kurani vel imanive ahbabenel mümininel muhlisiyne ve agribaena ve ecdadena minennar."

Burada eller yukarıya çevrilir. Ellerin aşağıya çevrilmesinin hikmeti okunan duaların içeriğinden kaynaklanmaktadır. Allah'tan (C. C.) kötü şeylerden korunmayı istediğimiz dualar ederken üzerimizden aksın gitsin anlamında avuç içlerini aşağı çeviriyoruz. Şimdi avuç içlerini yukarı kaldırarak devam edelim:

 • "Biafvike ya mücirü bizfazlike ya gaffarü."
 • "Allahümmed hilnal cennete maal ebrari."
 • "Allahümmed hilnal cennete maal ebrari."
 • "Allahümmed hilnea ve edhil üstadena saidin nursi radıyallahu anh ve valideyna ve talebeti resailin nuris sadikiyne ve ihvanena ve ahavatina ve agribaena ve ecdadena ve ahbabenel mümininel muhlisiyne fi hizmetil imani vel kurani el cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtar ve alihil edhari ve ashabihil ahyari vesellim madamelleylü vennaharu amine velhamdülillahi rabil alemin."

Ayetel Kürsi ve Tesbihat

"Ayetel Kürsi" okunur ve ardından otuz üçer defa "Sübhaneallah", "Elhamdülillah" ve "Allah-ü Ekber" denir ve namazın duası yapılır. Dua bittikten sonra "Fe aglem ennehu" dendikten sonra 33 defa "La ilahe illallah" denir ve sonuncudan sonra "Muhammedurresulullahi sallallahu Teala aleyhi ve sellem" denir. Ardından şu dua 10 defa okunur: "La ilahe illallahü el melikül haggül mübinü Muhammedürresulullahi sadikul vadil eminü." Ardından şu ayet-i kerime ve salavatlar okunur:

 • "Bismillahirrahmanirrahim."
 • "İnnallahe ve melaiketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima lebbeyke."
 • "Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra."
 • "Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra."
 • "Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyran kesiyra."
 • "Salli vesellim ya Rabbi ala Habibike Muhammed'in ve ala cemi ilenbiyai vel mürseline ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmaine amine velhamdülillahi rabbil alemin."
 • "Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamin aleyke ya resulullah."
 • "Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habibullah."
 • "Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah."
 • "Allahümme salli vesellim ve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ashabihi biadedi evragil eşcari ve amvacil bihari ve gadaratil emtari veğfirlena verhamna veldufbina vebi üstadinasaidin nursi radıyallahu anhu ve valideyne ve bi talebeti resailin nuris sadikiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeder Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem."

Allah'ın İsimleri ile Zikir

Dualar bittikten sonra Allah'ın (C. C.) isimleri zikredilerek Allah'tan (C. C.) af ve mağfiret dilenir:

 • "Sübhane ya Allahü tealeyte ya Rahmanü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Rahimü tealeyte ya Kerimü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Hamidü tealeyte ya Hakimü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Mecidü tealeyte ya Melikü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Kuddüsü tealeyte ya Selamü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Müminü tealeyte ya Müheyminü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Azizü tealeyte ya Cebbarü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Mütekebbirü tealeyte ya Halikü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Evvelü tealeyte ya Ahirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Zahirü tealeyte ya Batınü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Bariü tealeyte ya Musavvirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Tevvabü tealeyte ya Vehhabü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Baisü tealeyte ya Varisü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Kadimü tealeyte ya Mukimü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Ferdü tealeyte ya Vitrü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Nurü tealeyte ya Settarü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Celilü tealeyte ya Cemilü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Kahirü tealeyte ya Kadirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Melikü tealeyte ya Muktedirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Alimü tealeyte ya Allemü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Azimü tealeyte ya Kafür ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Halimü tealeyte ya Vedudü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Şehidü tealeyte ya Şahidü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Kebirü tealeyte ya Mütealü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Nurü tealeyte ya Latifü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Semiü tealeyte ya Kefilü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Karibü tealeyte ya Basirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Hakkü tealeyte ya Mübinü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Raufü tealeyte ya Rahimü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Tahirü tealeyte ya Mutahhirü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "Sübhane ya Mücemmilü tealeyte ya Müfassilü ecirna minennari biafvike ya Rahman."
 • "

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Namaz Başörtüsü

Namaz Başörtüsü

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Sabah Namazının Önemi Nelerdir?

Namaz Kılmanın Önemi Nelerdir?

Namaz Kılmanın Önemi Nelerdir?

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Güncel

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Güncel

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?