Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumuna göre, sevabı oldukça fazla olan dualarla bezenmiş değişik tesbihatlar oluşturulmuştur. Aşağıda yazmış olduğumuz tesbihat, içerdiği duaların ehemmiyeti bakımından her sabah namazında okunması, oldukça faziletli bulunmuş ve birçok İslam büyüğü tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilmiştir.

Önce sabah namazının farzını kılarız ve sonra sabah namazı tesbihatına şu şekilde başlarız;
 • "Allahümmeentesselamü veminkesselam tebarekte yazel celali vel ikram " denir ve eller yukarıya doğru açılarak şu dua okunur:
 • "Allahümmme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in salaten tüncina biha min cemi ilahvali vel afati ve tegdilena biha cemial hacati ve düdahhirüna biha min cemisseyyiati ve terfeuna biha indeke ağled derecati vetübelliğuna biha ağsel ayati min cemi ilhayrati fil hayati ve bağdel memati amine ya mucibed dağvati velhamdülillahi rabbil alemiyn. "
Arkasından şu dua okunmaya başlanır:
 • "Allahümmeinna nügaddimü ileykebeyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehdatin ve tarfetin yedrifü biha ehlüssemavati ve ehlülerdine şehadeten eşhedü en " dedikten sonra 10 defa" La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yemutü ve hüve hayyun la yemuti biyedeyhil hayrü ve hüve ala külli şeyin kadirü" denir sonuncusunun arkasına" ve ileyhil masiyr " denir.
Sonra avuç içleri aşağıya çevrilerek üç, beş veya yedi defa:" Allahümme ecirna minennar " denir ve dua etmeye devam edilir:
 • "Allahümme ecirna min külli nar.
 • Allahümme ecirna min fitnediddiniyeti veddünyeviyeh
 • Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman.
 • Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vesüfyan.
 • Allahümme ecirna min essalati vel bidiyyeti vel beliyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerril nefsil emmarah.
 • Allahümme ecirna min şürurinnüfüsil emmaratil fri avniyyeti.
 • Allahümme ecirna min şerrin nisai.
 • Allahümme ecirna min belain nisai.
 • Allahümme ecirna min fitnetin nisai.
 • Allahümme ecirna min azabil gabri.
 • Allahümme ecirna min azabiyevmil kıyameh.
 • Allahümme ecirna min azabi cehennem.
 • Allahümme ecirna min azabi kabrike
 • Allahümme ecirna min nari kabrike.
 • Allahümme ecirna min azabil kabri vel niran.
 • Allahümme ecirna min erriyai vessümati velucubi velfahri.
 • Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn.
 • Allahümme ecirna min şerril münafikiyn.
 • Allahümme ecirna min fitnetil münafikiyn.
 • Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebeti resailin nuris sadiğiğynefi hidmetil kurani vel imanive ahbabenel mümininel muhlisiyne ve ağribaena ve ecdadena minennar "
Burada eller yukarıya çevrilir. Ellerin aşağıya çevrilmesinin hikmeti okunan duaların içeriğinden kaynaklanmaktadır. Allah'tan (C. C.) kötü şeylerden korunmayı istediğimiz duaları ederken üzerimizden aksın gitsin anlamında avuç içlerini aşağı çeviriyoruz. Şimdi avuç içlerini yukarı kaldırarak devam edelim:
 • "Biafvike ya mücirü bizfazlike ya gaffarü.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnea ve edhil üstadena saidin nursi radişyallahü anh ve valideyna vetalabete resilin nuris sadiğiyne ve ihvanena ve ahavatina ve ağribaena ve ecdadena ve ahbabenel mümininel muhlisiyne fi hizmetil imani vel kurani el cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtarve alihil edhari ve ashabihil ahyari vesellim madamelleylü vennaharü amine velhamdülillahi rabil alemyn. "
"Ayetel kürsi" okunur ve ardından otuz üçer defa " Sübhaneallah", "Elhamdülillah" ve"Allah-ü Ekber" denir ve namazın duası yapılır. Dua bittikten sonra "Fe ağlem ennehü" dendikten sonra 33 defa" La ilahe illallah " denir ve sonuncudan sonra" Muhammedurresulüllahi sallallahi Teâlâ aleyhi ve sellem" denir. Ardından şu dua 10 defa okunur: " La ilehe illallahü el melikül haggül mübinü Muhammedürresulullahi sadigul vadil emiynü. " Ardından şu ayet-i kerime ve salavatlar okunur:
 • "Bismillahirrahmanirraiym.
 • İnnallahe vemela iketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühelleziyne amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima lebbeyke.
 • Allahümmesalli ala Muhammed'in veala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammed'in veala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammed'in veala ali seyyidina Muhammed'in biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyran kesiyra.
 • Salli vesellim ya Rabbi ala Habibike Muhammed'in veala cemi ilenbiyai vel mürseliyne ve ala ali küllin ve sahbi küllin eçmaine amine velhamdülillahi rabbil alemiyne.
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya resulullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya habibullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya emiyne vahyillah.
 • Allahümme salli vesellimve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ashabihi biadedi evragil eşcari ve amvacil bihari ve gadaratil emtari vağfirlena verhamna veldufbina vebi üstadinasaidin nursi radiyallahu anhü ve valideynea ve bi talebeti resailin nuris sadiğiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü enla ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeder Rasülüllahi sallallahü telala aleyhi vessellem. "
Dualar bittikten sonra Allah'ın (C. C.) isimleri zikredilerek Allah'tan (C. C.) af ve mağfiret dilenir:
 • "Sübhaneke ya Allahü tealeyte Ya Rahmanü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Rahimü tealeyte Ya Keriymü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hamidü tealeyte ya Hakimü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mecidü tealeyte ya Melikü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kuddüsü tealeyte ya Selamü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Müminü tealeyte Ya Müheyminü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azizü tealeyte Ya Cebbarü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mütekebbirü tealeyte Ya Halikü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Evvelü tealeyte Ya Ahirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Zahirü tealeyte Ya Batınü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Bariü tealeyte ya Musavvirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Tevvabü tealeyte Ya Vehhabü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Baisü tealeyte Ya Varisü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kadimü tealeyte Ya Mukimü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Vitrü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Nurü tealeyte Ya Settarü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Celilü tealeyte ya Cemilü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Kahirü tealeyte Ya Kadirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Melikü tealeyte Ya Muktedirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Alimü tealeyte Ya Allemü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azimü tealeyte Ya Kafürü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Halimü tealeyte Ya Vedudü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Şehidü tealeyte Ya Şahidü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kebirü tealeyte Ya Mütealü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Nurü tealeyte Ya Latifü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Semiü tealeyte Ya Kefilü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Karibü tealeyte Ya Basirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Hakkü tealeyte Ya Mübinü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Raufü tealeyte Ya Rahimü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Tahirü tealeyte Ya Mutahhirü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mücemmilü tealeyte Ya Müfassilü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Muzhirü tealeyte Ya Münimü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Deyyanütealeyte Ya Sultanü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ya Hannanütealeyte Ya Mennanü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ehadü tealeyte ya Samedü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hayyü tealeyte Ya Kayyümü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Adlü tealeyte ya Hakemü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Kuddüsü ecirna minennari biafvike ya Rahman
 • Sübhaneke ahiyyen şerahiyyentealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena saidin nursi radiyallahu anhü ve valideyne ve ihvanena ve ahvatina ve talebete resailin nuri verufegaena ve agribaenave ehbabenel muhlisiyne minennari ve min külli narin veahfazna min şerrin nasiveşşeydani veminşerril cinni ve miş şerril bidativezzalaleti velilhadi vedduğyani biafvike yamuciru bifazlikeyagaffarü birahmetikeya erhamerrahimiyn.
 • Allahümme edhilnal cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtari amine velhamdülillahi rabbil alemyn. "

Son Güncelleme : 21.01.2024 05:33:53
Sabah Namazı Tesbihatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sabah Namazı Tesbihatı Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Sabah Namazı Tesbihatı"
Türkçe okunuşu hem yanlış olmuş hem eksik hem hatalı
Abdullah . 26.03.2018
CEVAP YAZ
Kardesim sunu daha duzgun yazamadinizmi be
Bi Kul . 14.05.2017
CEVAP YAZ
Secde Namazı
Secde Namazı
Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da Tilavet Secdesidir. Kur'an'ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir.Secde Namazının KılınışıTilavet sec...
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut Müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. "Nam...
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet Edi...
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekât Namaz Nasıl Kılınır? Namaz, İslam dini için elbette çok önemlidir ve olmazsa olmazlarındandır. Peygamberimizin İslam dininin direği olarak bahsettiği namazı kılmak, Müslümanım diyen herkesin yapması gereken bir ödevdir.Allah-ü Teâlâ Bir mübar...
Hacet Namazı
Hacet Namazı
Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah, a (C. C) yönelmesi ve Allah'a (C. C.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah'a (C. C.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçip gitmektedir. ...
Dilek Namazı
Dilek Namazı
Dilek namazının diğer adı da Hacet namazıdır. İnsan oğlu yaratılışı gereği hayatında başarılı olmak, mutlu bir yaşam sürmek, sıkıntı ve kederin olmadığı bir yaşam arzular. Fakat dünya hayatı sürekli imtihanlarla ve engellerle doludur. İşte bu sıkıntı...
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
Dört rekât namaz nasıl kılınır? Bilindiği gibi namazlar; farz, sünnet, nafile, vacip kısımlara ayrılarak iki, üç ve dörder rekât olarak kılınır. Zamanın değerli din alimlerinden biri olan, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı olan Ömer Nasuhi Bilmen H...
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek gecesi namazı, kılmak müstehaptır. Yani yapılması iyi olan, yapılmasa da günahı olmayan bir davranıştır. Gerdek gecesi yeni evlenen gelinle damadın ilk defa aynı evi paylaşıp baş başa kalacağı ilk gecedir. Gerdek gecesi namazının kılınma sebeb...
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?Müslüman olmakAkıl sahibi olmakErişkinlik belirtiler...
Seferi Namazı
Seferi Namazı
Seferi namazı, kişinin seferi vasfına sahip olduğu müddetçe kıldığı namazdır. Seferi, bir kişinin herhangi bir nedenle bulunduğu yerden kalkıp uzak bir mesafeye gitmek üzere yola çıkmasıyla başlayıp tekrar bulunduğu yere gelene kadar geçen zamanda ki...
Tövbe Namazı
Tövbe Namazı
Tövbe namazı, İnsanlar yaradılış itibari ile günah işlemeye çok müsait varlıklardır. Allah-u Teala insanları yer yüzündeki en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Öyle ki, yer yüzünde hiçbir varlığa vermediği pek çok sıfatı insanların üzerinde tecelli ...
Kamet
Kamet
Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazların fa...

 

Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Dilek Namazı
4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır
Gerdek Gecesi Namazı
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Seferi Namazı
Tövbe Namazı
Kamet
İşrak Namazı
Zammı Sure
Şifa Namazı
Şükür Namazı
Yolcu Namazı
Namazda Okunacak Dualar
Nafile Namazlar
Sabah Namazı Tesbihatı
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz
Evvabin Namazı
Sünnet Namazlar
Namaz Kılmamanın Cezası
Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır
Kuşluk Namazı Vakti
Namazdan Sonra Tesbihat
Namazın Mekruhları
Teheccüd Namazı
Popüler İçerik
İşrak Namazı
İşrak Namazı
İşrak namazının vakti, güneş ufuktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra yani 45 dakika geçtikten sonra başlar. Bilindiği gibi güneç doğduktan ve bir...
Zammı Sure
Zammı Sure
Zammı Sure, Namaz kılarken Fatihadan sonra okuduğumuz, kısa surelere zammı sure denilir. Zammı sure olarak genelde Kuran ı Kerim'in son kısmında bulun...
Şifa Namazı
Şifa Namazı
Şifa Namazı, Namaz yaşamda ebediyete kadar farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurur; "Namazda şifa vardır" sözü ile ...
Şükür Namazı
Şükür Namazı
Şükür namazı, Allah'ın (c.c.) bizler için sayılamayacak kadar nimetler vermesi karşısında Allah'a (c.c.) bu nimetler karşısında teşekkür babında veril...
Yolcu Namazı
Yolcu Namazı
Yolcu namazına Peygamber Efendimiz oldukça önem verirdi. Yolcu namazına aynı zamanda sefer namazı da denir. Yolcu namazı kılmada oldukça büyük hikme...
Namazda Okunacak Dualar
Namazda Okunacak Dualar
Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür...
Nafile Namazlar
Nafile Namazlar
Nafile namazlar, farz ve vacip namazların dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığına dair rivayetler olunan ve Peygamber Efendimizin kılınmas...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024