Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazı tesbihatı yapmanın fazileti oldukça yüksektir. Her namazdan sonra yapılan standart tesbihatın dışında, kılınan namazın ve saatin durumuna göre, sevabı oldukça fazla olan dualarla bezenmiş değişik tesbihatlar oluşturulmuştur. Aşağıda yazmış olduğumuz tesbihat, içerdiği duaların ehemmiyeti bakımından her sabah namazında okunması, oldukça faziletli bulunmuş ve birçok İslam büyüğü tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilmiştir.

Önce sabah namazının farzını kılarız ve sonra sabah namazı tesbihatına şu şekilde başlarız;

 • "Allahümmeentesselamü veminkesselam tebarekte yazel celali vel ikram " denir ve eller yukarıya doğru açılarak şu dua okunur:
 • "Allahümmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi ilahvali vel afati ve tegdilena biha cemial hacati ve düdahhirüna biha min cemisseyyiati ve terfeuna biha indeke ağled derecati vetübelliğuna biha ağsel ayati min cemi ilhayrati fil hayati ve bağdel memati amine ya mucibed dağvati velhamdülillahi rabbil alemiyn."

Arkasından şu dua okunmaya başlanır:

 • "Allahümmeinna nügaddimü ileykebeyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehdatin ve tarfetin yedrifü biha ehlüssemavati ve ehlülerdine şehadeten eşhedü en " dedikten sonra 10 defa " La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yemutü ve hüve hayyun la yemuti biyedeyhil hayrü ve hüve ala külli şeyin kadirü" denir sonuncusunun arkasına " Ve ileyhil masiyr " denir.

Sonra avuç içleri aşağıya çevrilerek üç, beş veya yedi defa: " Allahümme ecirna minennar " denir ve dua etmeye devam edilir:

 • "Allahümme ecirna min külli nar.
 • Allahümme ecirna min fitnediddiniyeti veddünyeviyeh
 • Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman.
 • Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vesüfyan.
 • Allahümme ecirna min essalati vel bidiyyeti vel beliyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerril nefsil emmarah.
 • Allahümme ecirna min şürurinnüfüsil emmaratil fri avniyyeti.
 • Allahümme ecirna min şerrin nisai.
 • Allahümme ecirna min belain nisai.
 • Allahümme ecirna min fitnetin nisai.
 • Allahümme ecirna min azabil gabri.
 • Allahümme ecirna min azabiyevmil kıyameh.
 • Allahümme ecirna min azabi cehennem.
 • Allahümme ecirna min azabi kabrike
 • Allahümme ecirna min nari kabrike.
 • Allahümme ecirna min azabil kabri vel niran.
 • Allahümme ecirna min erriyai vessümati velucubi velfahri.
 • Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn.
 • Allahümme ecirna min şerril münafikiyn.
 • Allahümme ecirna min fitnetil münafikiyn.
 • Allahümme ecirna ve ecir valideyna ve talebeti resailin nuris sadiğiğynefi hidmetil kurani vel imanive ahbabenel mümininel muhlisiyne ve ağribaena ve ecdadena minennar "

Burada eller yukarıya çevrilir. Ellerin aşağıya çevrilmesinin hikmeti okunan duaların içeriğinden kaynaklanmaktadır. Allah'dan (c.c.) kötü şeylerden korunmayı istediğimiz duaları ederken üzerimizden aksın gitsin anlamında avuç içlerini aşağı çeviriyoruz. Şimdi avuç içlerini yukarı kaldırarak devam edelim:

 • "Biafvike ya mücirü bizfazlike ya gaffarü.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnal cennete maal ebrari.
 • Allahümmed hilnea ve edhil üstadena saidin nursi radişyallahü anh. Ve valideyna vetalabete resilin nuris sadiğiyne ve ihvanena ve ahavatina ve ağribaena ve ecdadena ve ahbabenel mümininel muhlisiyne fi hizmetil imani vel kurani el cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtarve alihil edhari ve ashabihil ahyari vesellim madamelleylü vennaharü amine velhamdülillahi rabil alemyn."

"Ayetel kürsi" okunur ve ardından otuz üçer defa " Sübhaneallah", "Elhamdülillah" ve "Allah-ü Ekber" denir ve namazın duası yapılır. Dua bittikten sonra "Fe ağlem ennehü" dendikten sonra 33 defa " La ilahe illallah " denir ve sonuncudan sonra " Muhammedurresulüllahi sallallahi teala aleyhi ve sellem" denir. Ardından şu dua 10 defa okunur: " La ilehe illallahü el melikül haggül mübinü Muhammedürresulullahi sadigul vadil emiynü." Ardından şu ayet-i kerime ve salavatlar okunur:

 • "Bismillahirrahmanirraiym.
 • İnnallahe vemela iketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühelleziyne amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima lebbeyke.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyra.
 • Allahümmesalli ala Muhammedin veala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiyran kesiyra.
 • Salli vesellim ya Rabbi ala Habibike Muhammedin veala cemi ilenbiyai vel mürseliyne ve ala ali küllin ve sahbi küllin eçmaine amine velhamdülillahi rabbil alemiyne.
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya resulullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya habibullah
 • Elfüelfi selatin ve elfüelfi selamin aleyke ya emiyne vahyillah.
 • Allahümme salli vesellimve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ashabihi biadedi evragil eşcari ve amvacil bihari ve gadaratil emtari vağfirlena verhamna veldufbina vebi üstadinasaidin nursi radiyallahu anhü. Ve valideynea ve bi talebeti resailin nuris sadiğiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü enla ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeder Rasülüllahi sallallahü telala aleyhi vessellem."

Dualar bittikten sonra Allah'ın (c.c.) isimleri zikredilerek Allah'tan (c.c.) af ve mağfiret dilenir:

 • "Sübhaneke Ya Allahü tealeyte Ya Rahmanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Rahimü tealeyte Ya Keriymü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hamidü tealeyte Ya Hakimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mecidü tealeyte Ya Melikü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kuddüsü tealeyte Ya Selamü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Müminü tealeyte Ya Müheyminü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azizü tealeyte Ya Cebbarü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mütekebbirü tealeyte Ya Halikü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Evvelü tealeyte Ya Ahirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Zahirü tealeyte Ya Batınü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Bariü tealeyte Ya Musavvirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Tevvabü tealeyte Ya Vehhabü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Baisü tealeyte Ya Varisü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kadimü tealeyte Ya Mukimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Vitrü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Nurü tealeyte Ya Settarü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Celilü tealeyte Ya Cemilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kahirü tealeyte Ya Kadirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Melikü tealeyte Ya Muktedirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Alimü tealeyte Ya Allemü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Azimü tealeyte Ya Kafürü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Halimü tealeyte Ya Vedudü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Şehidü tealeyte Ya Şahidü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Kebirü tealeyte Ya Mütealü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Nurü tealeyte Ya Latifü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Semiü tealeyte Ya Kefilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Karibü tealeyte Ya Basirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hakkü tealeyte Ya Mübinü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Raufü tealeyte Ya Rahimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Tahirü tealeyte Ya Mutahhirü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Mücemmilü tealeyte Ya Müfassilü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Muzhirü tealeyte Ya Münimü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Deyyanütealeyte Ya Sultanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hannanütealeyte Ya Mennanü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ehadü tealeyte Ya Samedü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Hayyü tealeyte Ya Kayyümü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Adlü tealeyte Ya Hakemü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke Ya Ferdü tealeyte Ya Kuddüsü ecirna minennari biafvike Ya Rahman
 • Sübhaneke ahiyyen şerahiyyentealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena saidin nursi radiyallahu anhü ve ve valideyne ve ihvanena ve ahvatina ve talebete resailin nuri verufegaena ve agribaenave ehbabenel muhlisiyne minennari ve min külli narin veahfazna min şerrin nasiveşşeydani veminşerril cinni ve miş şerril bidativezzalaleti velilhadi vedduğyani biafvike yamuciru bifazlikeyagaffarü birahmetikeya erhamerrahimiyn.
 • Allahümme edhilnal cennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtari amine velhamdülillahi rabbil alemyn."

Sabah Namazı Tesbihatı Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

2 Yorum Yapılmış "Sabah Namazı Tesbihatı"
Türkçe Okunuşu Hem Yanlış Olmuş Hem Eksik Hem Hatalı
Abdullah . 2018-03-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Kardesim Sunu Daha Duzgun Yazamadinizmi Be
Bi Kul . 2017-05-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur....
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet E...
Namazda Okunacak Dualar
Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür. Aslında dua ve sure kavramları birbirinden farklıdır. Fakat burada gereksiz bilgi karmaşası yaşanm...
Namaz Kılmamanın Cezası
Namaz kılmamanın cezası, hem dünyada verilir hem de ahirette. Namaz kılmak en büyük ibadettir. Bu yüzden de namaz kılmayana en büyük cezalar verilir. Bu makaledeki amacımız namazdan korkutmak değil, bilakis namazın ne kadar ehemmiyetli bir ibadet ...
Kamet
Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazlar...
Secde Namazı
Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da "Tilavet Secdesi" dir. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir. Secde Namazının Kılınışı...
Namazın Şartları
Namazın şartları; kişinin namaz kılmaya başlamadan önce mutlaka içinde bulunması gereken veya yerine getirmesi gereken bazı şartlara verilen genel isimdir. Zaten namazın şartları çoğumuzun çocukluktan itibaren birçok temel dini bilgiyle beraber öğren...
Yatsı Namazı Nasıl Kılınır
Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir olmak üzere toplam 13 rekat vakit namazlarından biridir. Yatsı Namazının 4 Rekat İlk Sünneti Kılınışı 1. Rekat Yatsı namazının...
İkindi Namazı Nasıl Kılınır
İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi Namazı, 8 rekat kılınan vakit namazlarındandır. İlk önce 4 rekat sünneti, ardından 4 rekat farzı kılınarak namaz tamamlanır. İkindi Namazının 4 rekat sünnetinin kılınışı İkindi Namazının Sünnetinin 1. Rek...
Cuma Namazının Fazileti
Cuma namazının fazileti konusuna değinmeden önce cuma gününün özelliğine dair bilgi edinmek gerekir. Cuma günü İslam dini açısından önemi çok fazla olarak kabul edilen bir gündür. Bu nedenle haftalık toplu ibadet günü olarak belirlenmiştir. Bu konuya...
Öğle Namazı
Öğle namazı, Namaz kılmak her Müslümanın mecburi borcudur. Ayrıca namaz İslam'ın 5 şartından biridir. Günde namaz 5 vakit olarak zorunlu kılınır. Öğlen namazı kılınması mecburi olan vakit namazlarından biridir ve toplam 10 rekattır. İlk önce 4 rek...
Akşam Namazı Kaç Rekat
Akşam Namazı Kaç Rekat, Akşam namazı toplamda 5 rekat kılınan vakit namazlarındandır. Akşam namazında diğer vakit namazlarından farklı olarak ilk önce 3 rekat farz kılınır. Ardından 2 rekat sünneti kılınarak namaz tamamlanır. Akşam Namazının 3 Rek...
Sabah Namazı
Sabah namazı, her Müslümanın kılmakla yükümlü olduğu ve İslam'ın beş şartından biri olan sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam dört rekat vakit namazıdır. Sabah namazının ilk olarak 2 rekat sünneti kılınır. Ardından 2 rekat far...
Yatsı Namazı Rekatları
Yatsı Namazı Rekatları; Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat vakit namazlarındandır. Yatsı Namazının 4 Rekat İlk Sünneti Kılınışı1. Rekat Yatsı namazının sünnetine ilk önce niyet ...
Akşam Namazı Rekatları
Akşam Namazı Rekatları; Akşam namazı3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekat olan bir vakit namazıdır.Akşam Namazının 3 Rekat Farzının Kılınışı1. RekatAkşam Namazını kılmaya ilk önce niyet ederek başlanır. ''Niyet Ettim Allah Rızası İçin Akşa...
İkindi Namazı Rekatları
İkindi Namazının Rekatları, İkindi namazı 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olarak 8 rekat kılınır.İkindi Namazının 4 rekat sünnetinin kılınışı 1. Rekat İlk olarak Niyet edilerek namaza başlanır. '' Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi na...
Öğle Namazı Rekatları
Öğle Namazı Rekatları; Öğle namazı 10 rekattır. İlk önce 4 rekat ilk sünnet, ardından 4 rekat farz ve son olarak 2 rekat son sünnet kılınır.Öğle Namazının 4 Rekat İlk Sünnetinin Kılınışı1.Rekat İlk önce '' Niyet Ettim Allah Rızası İçin Öğle Namazı...
Sabah Namazı Rekatları
Sabah Namazı Rekatları; Sabah namazı dört rekattır. İlk önce 2 rekat olan sünnet, daha sonra da 2 rekat olan farz kılınır.Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı1. Rekatİlk önce '' Niyet Ettim Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetini Kılmaya'' diyerek n...

Kaza Namazı Hesaplama

Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur....

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir

Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet E...

Namazda Okunacak Dualar

Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür. Aslında dua ve sure kavramları birbirinden farklıdır. Fakat burada gereksiz bilgi karmaşası yaşanm...

Namaz Kılmamanın Cezası

Namaz kılmamanın cezası, hem dünyada verilir hem de ahirette. Namaz kılmak en büyük ibadettir. Bu yüzden de namaz kılmayana en büyük cezalar verilir. Bu makaledeki amacımız namazdan korkutmak değil, bilakis namazın ne kadar ehemmiyetli bir ibadet ...

Kamet

Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazlar...

Secde Namazı

Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da "Tilavet Secdesi" dir. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir. Secde Namazının Kılınışı...

Dilek Namazı

Dilek namazının diğer adı da Hacet namazıdır. İnsan oğlu yaratılışı gereği hayatında başarılı olmak, mutlu bir yaşam sürmek, sıkıntı ve kederin olmadığı bir yaşam arzular. Fakat dünya hayatı sürekli imtihanlarla ve engellerle dolud...

Sünnet Namazlar

Sünnet namazlar, farz ve vitir namazların hepsini kıldıktan sonra daha fazla sevap elde etmek için Peygamber Efendimiz 'in tavsiyesi üzerine kılınan nafile namazlardır. Her sünnet namaz aynı zamanda nafile namaz iken her nafile nam...

Şükür Namazı

Şükür namazı, Allah'ın (c.c.) bizler için sayılamayacak kadar nimetler vermesi karşısında Allah'a (c.c.) bu nimetler karşısında teşekkür babında verilen nimetlere şükredilmesi için kılınan namazdır. Bunu Allah (c.c.) bir ayetinde şöyle i...

Kıble

Kıble, Allah (c.c.) her yerdedir. Emrettiği üzere yer ve yön yaratılmışlar içindir. O'nun hiçbir yere ya da yöne ihtiyacı yoktur. İnsanları çok aciz yaratmıştır. Kendisi için bir yer bulmaya mecburdur. Bu yüzden kendisine başını k...

Namazdan Sonra Tesbihat

Namazlardan sonra yapılan tesbihat sünnet-i seniyyedir. Vakit namazını tek başımıza da kılsak, cemaatle de kılsak arkasından tesbihat yapmak sünnettir. Tesbihat Allah'ı (c.c.) zikretmenin özüdür. Allah'ı (c.c.) zikretmek, bütün noksanlard...

Namazın Önemi

Namazın önemi, namazın önemini anlatan Resül-i Ekrem bir hadisinde: " Namaz dinin direğidir " buyurur. Bir bina düşünün. Binanın kolonları olmazsa bina ayakta kalabilir mi? Namazsız bir İslami hayat da düşünülemez. Taber...

Abdest Nasıl Alınır

Abdest nasıl alınır? Konumuz abdest almak olduğuna göre ilk olarak abdestin ne olduğunu açıklayalım. Abdest, Peygamber Efendimiz 'in tarifi üzerine belli organları adabına uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan temizlik...

Hacet Namazı

Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah,a (c.c) yönelmesi, ve Allah'a (c.c.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah'a (c.c.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçi...

Ezan Sözleri

Ezan Sözleri, Namaza çağrıyı sembolize eden ezan, başlı başına bir şaheserdir. Güzel okunan bir ezan biz Müslümanlar gibi gayrimüslimleri bile ne kadar etkilediğine şahit olmuşuzdur. Sade onlar mı? Ezan okunurken şeytanların kaçtı...

Kaza Namazı

Kaza namazı, vaktinde kılınmayan namazın vakti geçtikten sonra kılınmasına denir. Vakit namazlarının kazası yapılırken sadece farz olan namazları kılınır, sünnetleri kılınmaz çünkü borç olan sadece farz olan namazlardır. Her vakit ...

Abdesti Bozan Şeyler

Abdesti bozan şeylerin neler olduğunu bilmek sağlıklı namaz kılmak için önemlidir. Çünkü kişi abdestinin bozulduğunu bilmeden abdestsiz namaz kılma tehlikesi vardır. Abdest hem maddi hem de manevi temizliktir. Bu yüzden Allah'ın ...

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

Cenaze namazı ölen kişi için kılınan farz-ı Kifayedir. Yani cenaze için Allah' (c.c.) yapılan bir duadır. Ölen kişinin günah ve hatalarının bağışlanması için Allah!a (c.c.) dua ederek son görevi yapmaktır.

Bayram Namazı

Bayram namazı, bayramın başladığı zamandır. Bayramlar, Müslümanlara kardeş olduklarını hatırlatan, insanları birbirine kaynaştıran, küskünlükleri ortadan kaldıran, yardımlaşma duygularını perçinleştiren önemli günlerdir. Bayramlar sevinç ...

Cuma Namazı

Cuma namazı, hakkında bilinmesi gereken her şeyi bu makalede bulacaksınız. Cuma günü Müslümanlar için haftanın bayram günü ilan edilmiş bir gündür. Bu Müslümanların bayramı olan günde tüm Müslümanlar camiye akın ederek toplu...

Akşam Namazı Nasıl Kılınır

Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazının kılınması için öncelikle vaktin girmiş olması gerekir. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar ve şafağın tamamen kaybolmasıyla son bulur. Tüm namaz vakitleri içerisinde en kısa süresi ...

Yatsı Namazı

Yatsı Namazı, toplamda 13 rekat kılınan vakit namazlarından biridir. İlk olarak 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir kılınarak namaz tamamlanır.Yatsı Namazının 4 Rekat İlk ...

Vitir Namazı

Vitir namazı, Namaz İslamın beş şartından biridir. Namaz kılmak akıl melekeleri yerinde olan her Müslümanın zorunlu borcudur. Vitir namazı, yatsı namazından sonra toplam üç rekat olarak kılınmaktadır. Vitir namazı Hanefi mezhebine...

İkindi Namazı

İkindi namazı, 8 rekat kılınan vakit namazlarından biridir. 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz kılınarak namaz tamamlanır. Öğle namazı vakti çıktıktan, güneş batana kadar olan zaman ikindi vaktidir. İkindi namazı kerahet vaktine kadar...

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah namazı nasıl kılınır? Toplamda 4 rekat olan vakit namazlarının en önemlisidir. 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olarak kılınır. Sabah namazını vaktinde kılmak oldukça önemlidir. Bu nedenle sabah namazını vaktini geçirmeden kıl...

Namaz Duaları

Namaz Duaları, İslam’ın beş şartından biri olan namaz her Müslüman’a farz kılınmıştır ve peygamber efendimize namazın nasıl kılınması gerektiği hakkında vahiy gönderilmiştir. Namaz duaları da namazın içerisinde okunması gereken dualardır. N...

 

Kıble
Namazdan Sonra Tesbihat
Namazın Önemi
Abdest Nasıl Alınır
Hacet Namazı
Ezan Sözleri
Kaza Namazı
Abdesti Bozan Şeyler
Cenaze Namazı Nasıl Kılınır
Bayram Namazı
Cuma Namazı
Akşam Namazı Nasıl Kılınır
Yatsı Namazı
Vitir Namazı
İkindi Namazı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Namaz Duaları
Namazın Şartları
Namazda Okunacak Dualar
Yatsı Namazı Nasıl Kılınır
İkindi Namazı Nasıl Kılınır
Cuma Namazının Fazileti
Öğle Namazı
Akşam Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı
Yatsı Namazı Rekatları
Akşam Namazı Rekatları
İkindi Namazı Rekatları
Öğle Namazı Rekatları
Sabah Namazı Rekatları
Popüler İçerik
Cuma Namazı
Cuma namazı, hakkında bilinmesi gereken her şeyi bu makalede bulacaksınız. Cuma günü Müslümanlar için haftanın bayram günü ilan edilmiş bir gündür. Bu...
Akşam Namazı Nasıl Kılınır
Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazının kılınması için öncelikle vaktin girmiş olması gerekir. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar ve ...
Yatsı Namazı
Yatsı Namazı, toplamda 13 rekat kılınan vakit namazlarından biridir. İlk olarak 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir ...
Vitir Namazı
Vitir namazı, Namaz İslamın beş şartından biridir. Namaz kılmak akıl melekeleri yerinde olan her Müslümanın zorunlu borcudur. Vitir namazı, yatsı nama...
İkindi Namazı
İkindi namazı, 8 rekat kılınan vakit namazlarından biridir. 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz kılınarak namaz tamamlanır. Öğle namazı vakti çıktıktan, gü...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah namazı nasıl kılınır? Toplamda 4 rekat olan vakit namazlarının en önemlisidir. 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olarak kılınır. Sabah namazını vak...
Namaz Duaları
Namaz Duaları, İslam’ın beş şartından biri olan namaz her Müslüman’a farz kılınmıştır ve peygamber efendimize namazın nasıl kılınması gerektiği hakk...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Yatsı Namazı Rekatları
Akşam Namazı Rekatları
İkindi Namazı Rekatları
Öğle Namazı Rekatları
Sabah Namazı Rekatları
Allahın Sıfatları
Seferi
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Kaza Namazları
Geçmişteki Kaza Namazlarını Nasıl Hesaplamak?
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Namaz Rekatları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Allahın Sıfatları
Seferi
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Kaza Namazları
Geçmişteki Kaza Namazlarını Nasıl Hesaplamak?
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Namaz Rekatları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2018