Namazda Okunacak Dualar
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Namazda Okunacak Dualar

Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür. Aslında dua ve sure kavramları birbirinden farklıdır. Fakat burada gereksiz bilgi karmaşası yaşanmaması açısından namazda tüm okunanlar; namazda okunacak dualar kategorisinde değerlendirilecektir.


Namazda okunacak dualar nelerdir?


Bilindiği gibi namaz; şartları yerine getirilmiş olmak kaydıyla niyet ettikten sonra "Allah-ü ekber" diyerek ve al baş parmakları kulak memesine değdirilere tekbir getirilmesi suretiyle başlar. Sonrasında ise gereken yerlerde gerekli dualar okunur. Tekbirden sonraki kıyam ve kıraat aşamalarında okunacaklar; namazda okunacak dualar arasında en önemlidir. Bu aşamada sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve bir adet Kur'an suresi okunur.

Subhaneke duası: Subhaneke allahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve Teâlâ ceddük ve lailahe ğayrük.

Fatiha suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake neabudu ve iyaake nestain. İhdines sıratal mustakim. Sıratallezine enamte aleyhim. Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin.

Şeklindedir. Fatiha'dan sonra okunacak sure ise Kur'an'dan olmak kaydıyla tamamen serbesttir. Genelde son kısımdaki kısa sureler okunur ve rükûa gidilir. Rükû sırasında 3-5 veya 7 kez "Subhane raabbiyel azim" demek de namazda okunacak dualar arasında kabul edilebilir. Sonrasında "Semi allahü limen hamideh" diyerek geri doğrulunur ve "Allahü ekber" diyerek secdeye gidilir. İki secdenin her birinde 3-5 veya 7 kez "Subhane rabbiyel ala" demek de namazda okunacak dualar arasındadır.

Bir sonraki rekât da subhaneke duası hariç tıpa tıp aynıdır. Fakat secdelerin sonunda geri kalkılmaz ve oturularak Tahiyyat duası okunur.

Tahiyyat duası: Ettehiyyatü lillahi vessalavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşehedü en la ilahe illallah ve eşhedi enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.

Şeklindedir. Eğer kılınan namaz dört rekât ise "Allahü ekber diyerek tekrar kıraate gidilir ve son oturuşa kadar aynı dualar tekrar edilir. Tek fark olarak; bu kez Fatiha'dan sonra okunacak sureler de namazda okunacak dualar arasında değildir. Dördüncü rekâttan sonra son oturuşa gidildiğinde ise Tahiyyat, Salli ve Barik, Rabbena duaları okunur. Tahiyyat duası yukarıda yazılmıştı. Diğerleri ise:

Salli duası: Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid.

Barik duası: Allahümme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahim. İnneke hamidun mecid.

Rabbena atina duası: Rabbena atine fiddünya haseneten ve bil ahirati haseneten ve gına azabennar. Bi rahmetike yaerhamerrahimin.

Rabbena firli duası: Rabbena firli ve livalideyye ve lilmü'minine yevme yegumülhisab. Bi rahmetike yaerhamerrahimin.

Şeklindedir. Eğer kılınan namaz 2 rekât ise yukarıdaki dualar da ilk oturuş da okunur ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek sağ omuz ve sol omuza dönerek selam verilir.

Görüldüğü gibi namazda okunacak dualar o kadar uzun veya zor dualar değildir. Hatta kıyam ve kıraat aşamasında okunanların çoğu bizzat Kur'an'dan sureler oldukları için; okumak konusunda da daha fazla aşinalık olacaktır. Fakat bilindiği gibi Arapça ve Türkçe arasında bazı telaffuz farklılıkları olmaktadır ve Arapçadaki her sesi Türk alfabesiyle telaffuz etmek bazen mümkün olmamaktadır. Çünkü Türk dilinde aynı seslere ihtiyaç yoktur. Bu yüzden; namazda okunacak dualar dikkatli bir şekilde ezberlenmek isteniyorsa; Kur'an okunmasının öğrenilmesinde ve namazda okunacak duaları gerçek anlamıyla bilen birinin huzurunda ders alınarak ezberlenmesinde fayda vardır.

Namazda Okunacak Dualar Yorumları

soru

SILA

02 Aralık 2015 Çarşamba

bütün namazların 1. rekatında allahu ekber den sonra
sırayla hangi dualar okunur

Cevap yaz
cevap

Arslangiray

01 Eylül 2018 Cumartesi

Subhaneke fatiha kurandan bir sure okunarak rukuye varılır.ikinci rekatta ise fatiha ile başlanır.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Kaza Namazı Hesaplama

Kaza Namazı Hesaplama

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Namaz Kılmamanın Cezası Nelerdir?

Namaz Kılmamanın Cezası Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir?

Namaz Kimlere Farzdır

Namaz Kimlere Farzdır

Kuşluk Namazı Vakti Ne Zamandır?

Kuşluk Namazı Vakti Ne Zamandır?

Bayram Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Bayram Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Güncel

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Güncel

Namazın Farzları Nelerdir?

Namazın Farzları Nelerdir?

Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sünnet Namazlar Nasıl Kılınır?

Sünnet Namazlar Nasıl Kılınır?

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

Namaz Niçin Kılınır?

Namaz Niçin Kılınır?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Şükür Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Şükür Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6