namazrekatlari.gen.tr
Namaz Rekatları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarNamaz Ayetleri

Namaz Ayetleri, Namazın Müslümanların için farz olduğunu ve önemini anlatan, kitabımız kur'anı kerimde yer alan Allah tealanın sözleridir. Öyle ki İslamın şartında kelime şehadetten sonra gelen ve peygamberimiz (S.AV) hadisinde de belirttiği gibi dinin direği olan namaz Müslümanların en büyük ibadetlerinden bir tanesidir.

NEML Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

3. Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler.

BAKARA Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

3. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.

43. Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

45. Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.

83. Hani bir vakitler İsrail oğullarından şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.

110. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

152. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.

177. Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Bir de anlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.

238. Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.

239. Eğer bir korku hâlindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın, (korkudan) emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin (namazlarınızı yine her zamanki gibi huşu ile kılın).

277- İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekâtı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.

MÜZEMMİL Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

20. Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfünü arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur’andan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarf edin) Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

RUM Süresinde Geçen Namaz Ayetleri,

31- Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın.

BEYYİNE Süresinde Geçen Namaz Ayetleri

5. Hâlbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekâtı vermekle emir olunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

Nisa Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

12.  Allah, ,İsrail oğullarından söz almıştı. İçlerinden on iki müfettiş göndermiştik... Allah şöyle demişti: " Ben, muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, (mallarınızı) Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de, bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur.

55. Sizin asıl dostunuz Allahtır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.

58. Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

91. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.

Namaz Ayetleri

Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?

106. Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm (emareleri) geldiği zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü, kendi içinizden iki adaletli şahit, yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm (emareleri de) size gelip çatmışsa, sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer (bunlardan) şüpheye düşerseniz, namazdan sonra onları alı korsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler: "Akraba bile olsa, yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız, Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkârlardan oluruz".

EN-AM Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

72. Bize: "Namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının" (diye emredildi), toplanacağınız yer O'nun huzurudur.

92. Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitaba da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.

162. De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

ARAF Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

170. Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz.

ENFAL Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

3. Onlar ki, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar.

TEVBE Süresinde Geçen Namaz Ayetleri,

71. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirtirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yargılayacaktır. Çünkü Allah azizdir ve hakîmdir.

YUNUS Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

87. Biz Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da birtakım evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namazı kılın ve müminlere müjde verin."

RAD Süresinde Geçen Namaz Ayetleri

22. Rabblerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akıbeti kendilerinin olacak olanlardır.

İBRAHİM süresinde Geçen Namaz Ayetleri

31. (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: "Namazı dosdoğru kılsınlar, alış-veriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar."

37. "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için, senin Beyt-i Haram'ın yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı meyvelerle rızklandır ki şükretsinler.

40- "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!

MERYEM Süresinde Geçen Namaz Ayetleri

31. "Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti."

55. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.

TA-HA Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

14. Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

132. (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızklandırırız. Güzel akıbet takva sahiplerinindir.

ENBIYA Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

73- Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.

MU’MINUN Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

9. Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

HAC Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

35. Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

78. Artık namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!

NUR Süresinde Geçen Namaz Ayetleri;

37. Birtakım insanlar (Allah’ı tespih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

56. Hem namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.

Yayınlanma Tarihi : 30.11.2014 07:29:59

Namaz Ayetleri Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Namaz Ayetleri"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Namazın Sünnetleri

Namazın sünnetleri, namazın vaciplerini tamamlayarak onlardaki noksanları tamamlar ve aynı zamanda daha fazla sevap kazanılmasını sağlar. Sünnetlere riayet etmek Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgimizin alametidir. Bu...

Namazda Huşu

Namazda huşu, Allah' (c.c.) gösterilen saygının, edebin göstergesidir. Buna namazın adaba uygun olarak kılınması denmektedir. Huşu içinde adaba uyarak kılınan namaz adaba uyulmadan kılınan namazlardan kat kat daha sevaptır.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, namazın kılınışına geçmeden önce, Kadir gecesinin feyzi hakkında bilgi verelim. Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’de övülen en değerli gecedir. Kadir gecesinin üstünlüğü ve içinde Kadir gecesinin bu...

Namazın Vacipleri

Namazların vacipleri, yerine getirilmesi ile farzların noksanları tamamlanış olur. Namazların farzları ve sünnetleri olduğu gibi vacipleri de vardır ve bu vaciplere riayet etmek gerekir. Vacipler yerine getirilmediği tak...

Namazın Farzları

Namazın farzları, on ikidir tanedir. Bunların tanesi namaz başlamadan önce yapılması gerekenler, diğer altısı tanesi de namazın içindeyken uyulması gereken şartlardır. Aşağıdaki belirttiğimiz farzların dışında tadil-i erkana riaye...

Namaz Ayetleri

Namaz Ayetleri, Namazın Müslümanların için farz olduğunu ve önemini anlatan, kitabımız kur'anı kerimde yer alan Allah tealanın sözleridir. Öyle ki İslamın şartında kelime şehadetten sonra gelen ve peygamberimiz (S.AV) hadisinde de...

Cuma Namazı Rekatları

Cuma namazı rekatları, Şimdi Cuma namazının rekatlarının nasıl kılındığını anlatacağız. Cuma namazının vacip olanı iki rekatlık farzdır. Altı rekat sünnetle birlikte 10 rekat kılınır.6 rekat da zühr-i ahir namazı kılınır. 10 rekat...

Namazın Önemi

Namazın önemi, namazın önemini anlatan Resül-i Ekrem bir hadisinde: " Namaz dinin direğidir " buyurur. Bir bina düşünün. Binanın kolonları olmazsa bina ayakta kalabilir mi? Namazsız bir İslami hayat da düşünülemez.  Taberani'den n...

Akşam Namazı Rekatları

Akşam Namazı Rekatları; Akşam namazı3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekat olan bir vakit namazıdır.Akşam Namazının 3 Rekat Farzının Kılınışı1. RekatAkşam Namazını kılmaya ilk önce niyet ederek başlanır. ''Niyet...

Cuma Namazı Kaç Rekattır

Cuma namazı kaç rekattır, Cuma namazı bütün İslam coğrafyasındaki ülkelerde her hafta Cuma günü öğle vaktinde kılınan namazdır. Cuma günü bir haftanın en mübarek günüdür. Ayrıca İslamın ilk günlerinden itibaren ve günümüzde de bir...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Namaz Rekatları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018