namazrekatlari.gen.tr
Namaz Rekatları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarŞafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.

Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Erişkinlik belirtilerine kavuşmuş olmak
 • Kadınlar için hayız ve nifas halinde bulunmaması. Hayız ve nifas halinde kadınlar namazdan mesul değiller ve kazasını da yapmazlar.
 • Şafi Mezhebine Göre Namazın Sahih Olması Şartları

  • Hadesten taharet: Abdest almak ve cünüpse gusül abdesti almak
  • Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerde, elbisede ve bedende necaset bulunmaması.
  • Setr-i avret: Kadınlarda yüz ve ellerin dışındaki her yerinin örtülü olması, erkeklerin ise göbekle dizleri arasındaki yerin kapalı olması
  • Vakit: Namaz vaktinin girmiş olması.
  • Kıble: Kişinin namaz kılarken kıbleye yönelmesi
  • Namazın nasıl kılınacağını bilmek
  • Namazı bozacak işlerden uzak durmak. Yani namaz esnasında konuşmamak ve bir şey yememek gibi.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Rükünleri (İçindeki Farzları)

  • Niyet etmek: Şafilere göre niyet kalp ile yapılır. Fakat dille söylenmesi sünnettir. 
  • Fatiha okumak: Fatiha suresini her rekatta kıyamda iken besmele ile okumak.
  • Kıyam: Ayakta durmak
  • Rüku: Kıyamdan sonra rükuya varmak.
  • İtidal: Rükûdan kalkmak
  • İki secde yapmak: İki secde esnasında ayak parmaklarının yere temas etmesi gerekmektedir. Yani ayak parmaklarının uçlarını veya dışlarını yere koymak yeterli değildir.
  • İki secde arasında oturmak
  • Son oturuş: Son oturuşta Ettehiyyatü duasını okumak.
  • Son oturuşta Ettehiyyatü duasından sonra salavatı şerife getirmek.
  • Sağ tarafa selam vermek.
  • Tertip düzeni ile namaz kılmak. Yani rükûda, itidalde, iki secdede ve aralarında “Suphanallah” denecek kadar beklemek. Bu konuda ecele etmemek

  Şafi mezhebine göre namazın iki tür sünnetleri vardır. Birincisi “ Eb’ad sünnetleri “ denir. İkincisine “ Hey’at sünnetleri” denir.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Eb’ad Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılır.

  • Birinci teşehhüdü okuduktan sonra Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat getirmek.
  • İkinci oturuşta Peygamber Efendimizin aline salavat getirmek
  • Sabah namazının ikinci rekâtında rükûdan kıyama kalktıktan sonra ayakta “Kunut “duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.), aline ve ashabına salavat getirmek.
  • Ramazan ayının 15. Gününden sonra vitir namazının son rekatında rükûdan kıyama kalkınca Kunut duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.) aline ve ashabına salavat getirmek.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Hey’at Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılmasına gerek yoktur. Fakat terk edildiğinde sünnet sevabından istifade edilemez.
  • Niyeti dil ile söyleme. Kalp ile niyet etmek farzdır.
  • Tekbir alınırken, Rükûa gidilirken ve rükûdan kalkarken ve ilk tehiyyattan sonra kıyama kalkarken parmaklar normal şekilde açık olacak şekilde başparmak kulağın yumuşağı hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
  • Kıyamda yani dik duruşta eller göğsün altında ve göbeğin üzerinde, biraz sol tarafa meyilli olarak bağlamak.
  • Namaz esnasında secde yerine bakmak.
  • Başlangıç tekbirinden sonra “Veccehtü” duasını okumak.
  • Kıraatin açıktan olduğu namaz rekâtlarında  Fatiha ve zammı sure okumadan önce gizlice “Euzu” çektikten sonra açıktan “besmele” çekilir.
  • Fatiha’dan sonra amin denir.
  • Fatiha suresinden sonra bir zammı sure veya en az üç ayet okumak ve birinci rekatta okunan zammı surenin ikinci rekâtta okunandan uzun olması.
  • Rükuya varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi”  demek.
  • İtidale kalkarken "Semialla hülimen hamideh”  ve tam doğrulunca “Rabbena lekel hamdü mil’es semavati ve mil’el ardi ve mile maş ite min şey’in ba’du” denir.
  • Secdeye varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” demek.
  • İki secde arasında “ Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” duasını okumak.
  • İki secde yapılınca ayağa kalkmadan hafif oturduktan sonra ayağa kalkılır. Buna istirahat oturuşu denilmektedir.
  • Rükûya varılınca ellerin içi ile diz kapaklarını kavranır.
  • Rükûda yere tam paralel olmak.
  • Her oturuşta sağ ayağı dikip sol ayağı yatırmak.
  • Kıyamda durulurken ve rüku esnasında iki ayak arasını bir karış miktarı açmak.
   Şafi Mezhebine Göre Namaz

  • Secde yaparken elleri okuz hizasında yere koymak ve parmakları kapatmak.
  • İki oturuşta elleri dizlerin üzerine koymak
  • Çıplak ayakla namaz kılmak.

  Şafi Mezhebine Göre Farz Namaz Nasıl Kılınır?

  • Niyet edilerek namaza başlandıktan sonra ayaktayken başparmak kulak yumuşaklığı hizasına gelecek şekilde ellerin içi kıbleye getirilir ve Allah-ü Ekber denerek eller göğüsün altına ve göbeğin üzerine getirilerek hafif sol tarafta bağlanır.
  • İlk olarak Veccehtü duası okunur Ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur. (İlk rekattaki zammı sure ikinci rekattakinden hem uzun olmalı hem de sıra bakımından daha önce gelmesi gerekmektedir)
  • Sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve sadece Ettehiyyatü duası okunarak ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken yine eller kaldırılır.
  • Besmele çekilip Fatiha suresi  okunduktan sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa   “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü duası okunduktan sonra salatü selam getirilir. “Allahümme salli ala Muhammed” kısmına kadar okumak farz gerisini okumak sünnettir.
  • İlk önce sağa ve sonra sola doğru selam verilerek namazdan çıkılır.
  • Sadece sabah namazı için geçerli olmak üzere son sünnetinde ikinci rükudan kıyama doğrulduğunda Kunut duası okunur.      

  Yayınlanma Tarihi : 17.12.2014 23:39:11

  Şafi Mezhebine Göre Namaz Yorumları
  İsminiz 
  Yorumunuz 
  Güvenlik 
   Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
     

  Yorum Yapılmış "Şafi Mezhebine Göre Namaz"

  esmanur

  ben şafiiyim ben köpek besliyorum evcil peki haramı
  cevabı
  çok
  zor
  yani
  ben bir
  haramıyım

  2016-09-17

  Kullanıcı oyu: 4,5

  emre

  selamun aleykum bu bılgılerı barındıran bır kıtabı nerden bulabılırız

  2016-03-20

  Kullanıcı oyu: 4,5
  Diğer () yorumu göster

  İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  Namazın Sünnetleri

  Namazın sünnetleri, namazın vaciplerini tamamlayarak onlardaki noksanları tamamlar ve aynı zamanda daha fazla sevap kazanılmasını sağlar. Sünnetlere riayet etmek Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgimizin alametidir. Bu...

  Akşam Namazı Vakti

  Akşam Namazı vakti, Güneşin tamamen ufuktan kaybolması ile başlar. Güneşin kızıllığının geçmesi ile sona erer. İslam dininin büyük zatlarından olan Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Şafiilerin ve Hanbelilerin görüşlerine göre, şafak ufukt...

  Namaz Kılmanın Önemi

  Namaz kılmanın önemi, İslam'ın beş şartından biri olan Kelime i Şahadet getirdik ten sonra ikincisidir. Buluğ çağına erişmiş her Müslüman'ın kılmakla yükümlü olduğu bir ibadettir. Farz ı ayin dir. Namaz Peygamber Efendimi...

  Namazın İnsana Kazandırdıkları

  Namaz, İslam'ın beş şartından Kelime i Şehadet ten sonra ikinci sıradadır. Bu sıralama Namazın kıymeti bakımından çok önemlidir. İslam inanışına sahip insanlar, Kelime i şehadet ile imanlarını tasdik ettikten sonra, namaz ile bunu...

  Teravih Namazı

  Teravih namazı, Arapça bir kelime olup dinlenmek ve rahatlamak anlamına gelmektedir. Bu namaz Ramazan ayına mahsus bir namaz olmakla birlikte yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınmaktadır. Toplam yirmi rekatlık bir n...

  Namazda Huşu

  Namazda huşu, Allah' (c.c.) gösterilen saygının, edebin göstergesidir. Buna namazın adaba uygun olarak kılınması denmektedir. Huşu içinde adaba uyarak kılınan namaz adaba uyulmadan kılınan namazlardan kat kat daha sevaptır.

  Namazın Farzları

  Namazın farzları, on ikidir tanedir. Bunların tanesi namaz başlamadan önce yapılması gerekenler, diğer altısı tanesi de namazın içindeyken uyulması gereken şartlardır. Aşağıdaki belirttiğimiz farzların dışında tadil-i erkana riaye...

  Namaz Ayetleri

  Namaz Ayetleri, Namazın Müslümanların için farz olduğunu ve önemini anlatan, kitabımız kur'anı kerimde yer alan Allah tealanın sözleridir. Öyle ki İslamın şartında kelime şehadetten sonra gelen ve peygamberimiz (S.AV) hadisinde de...

  Cuma Namazı Rekatları

  Cuma namazı rekatları, Şimdi Cuma namazının rekatlarının nasıl kılındığını anlatacağız. Cuma namazının vacip olanı iki rekatlık farzdır. Altı rekat sünnetle birlikte 10 rekat kılınır.6 rekat da zühr-i ahir namazı kılınır. 10 rekat...

  Duha Namazı

  Duha namazı, Peygamber Efendimizin sünneti olup diğer adı kuşluk namazıdır. İki rekat ile on iki rekat arasında kılınabilir. Duha namazı ne zaman kılınır? Zamanını hesaplayalım. Şer’i gündüzün dörtte biri geçtikten sonra başlay...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Namaz Rekatları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2017